Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2012
Omtale publisert av EU-delegasjonen 16.11.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.11.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Omtale av rapporten publisert av Norges EU-delegasjon 14.9.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.5.2012
Rådskonklusjoner vedtatt 8.3.2012
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.2.2012
Omtale av yttergrensefondet publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2012
EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 16.12.2011
Rådet vedtok 13. desember 2011 å oppta Liechtenstein som fullverdig medlem av Schengen-området fra 19. desember 2011. Schengen-regelverket fra 9. juni 2011 blitt anvendt provisorisk for Liechtenstein i påvente av at alle ratifiseringer av tiltredelsesavtalen er fullført.
EØS-komitevedtak 2.12.2011
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2011
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. Gjennom en forordning som ble publisert i EU-tidende 4. november 2011 etableres det en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter utstedt av tredjeland hele tiden blir oppdatert.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011

Sider