Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
24.05.2017
30.05.2017
Hestepassforordningen 2015
01.01.2016

2016/166

01.07.2017
01.06.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
03.05.2017
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
19.05.2017
23.05.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
01.03.2017

2017/077

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
22.02.2017

2017/077

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
23.02.2017

2017/077

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
24.02.2017

2017/077

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
28.02.2017

2017/077

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
28.12.2016

2017/075

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.01.2017

2017/075

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
05.01.2017

2017/075

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.12.2016

2017/074

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017
06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
26.05.2017
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
06.12.2016

2017/069

06.05.2017
09.05.2017
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
13.02.2017

2017/071

06.05.2017
09.05.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
08.09.2016

2017/072

06.05.2017
09.05.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE)

2003/066

01.02.2004
01.04.2004
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
05.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
13.04.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
07.04.2017
11.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
12.05.2017
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
07.11.2016

2017/070

06.05.2017
09.05.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
25.01.2017

2017/087

06.05.2017
06.05.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
14.12.2016

2017/087

06.05.2017
06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
24.11.2016

2017/091

06.05.2017
08.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
18.10.2016

2017/090

06.05.2017
08.05.2017
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
24.06.2015

2017/083

06.05.2017
08.05.2017
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
27.10.2016

2017/082

06.05.2017
08.05.2017
Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
02.01.2017

2017/080

06.05.2017
Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter
02.01.2017

2017/080

06.05.2017
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
01.02.2017

2017/070

06.05.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
07.12.2016

2017/068

06.05.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
24.03.2017
24.03.2017
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
08.03.2017
21.03.2017
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
30.11.2016

2017/048

18.03.2017
27.03.2017
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
01.04.2017

2016/225

01.04.2017
01.04.2017
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
01.04.2017

2016/225

01.04.2017
01.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
27.03.2017
27.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
23.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
17.11.2016

2017/047

18.03.2017
EU-logo for merking av økologiske produkter
10.10.2008

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.08.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
17.06.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
07.04.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
06.11.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
07.05.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
01.02.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
01.01.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.12.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
12.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
20.06.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
08.05.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
12.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
31.12.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
16.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
01.07.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
01.01.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
31.03.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
19.06.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
01.07.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland
21.02.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
28.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
16.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Detaljerte regler for økologisk vin
01.08.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
01.07.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
01.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
28.10.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
12.04.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
11.07.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
08.06.2010

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
27.06.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.12.2016

2017/052

18.03.2017
20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
07.05.2017

2017/051

07.05.2017
20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.05.2017

2017/051

10.05.2017
20.03.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.04.2017

2017/050

28.04.2017
20.03.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
21.08.2015
03.09.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
21.11.2016

2017/046

18.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
29.03.2017
Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
17.02.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
01.07.2007

2008/098

27.09.2008
01.03.2010
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
20.03.2017
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
01.01.2017

2017/002

04.02.2017
21.02.2017

Sider