Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
17.02.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
13.02.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia
27.02.2017
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
07.02.2017
08.02.2017
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
31.01.2017
31.01.2017
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
09.02.2017
23.01.2017
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
01.06.2017
01.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
11.08.2016

2017/019

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
14.07.2016

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
14.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.06.2016

2017/017

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
05.05.2016

2017/016

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
26.04.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
13.10.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
19.10.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
13.04.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
26.08.2016

2017/014

04.02.2017
07.02.2017
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
25.10.2016

2017/006

04.02.2017
09.02.2017
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
14.11.2016

2017/006

04.02.2017
09.02.2017
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
07.11.2016

2017/006

04.02.2017
09.02.2017
Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
20.06.2016

2016/230

03.12.2016
04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
04.02.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.03.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
27.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
11.01.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
05.01.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
06.02.2017
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
03.06.2014

2017/001

04.02.2017
08.02.2017
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
30.04.2014

2017/001

04.02.2017
08.02.2017
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
04.07.2014

2017/001

04.02.2017
06.02.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
03.02.2016

2017/005

04.02.2017
06.02.2017
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
31.07.2015

2017/012

04.02.2017
06.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
01.10.2016

2017/024

04.02.2017
04.02.2017
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
09.11.2018

2017/013

04.02.2017
06.03.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
03.11.2016

2017/020

04.02.2017
06.02.2017
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
24.06.2016

2017/023

04.02.2017
04.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
02.06.2016

2017/023

04.02.2017
04.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
01.01.2016

2017/022

04.02.2017
04.02.2017
Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose
02.11.2016

2017/003

04.02.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
29.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
29.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
23.12.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2017
01.01.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Polen
17.11.2016
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Litauen
27.07.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.10.2016
Handel med såvare fra olje- og fibervekster
01.01.2017

2016/072

01.01.2017
01.01.2017
Godkjenning av L-treonin produsert av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2016

2016/224

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
12.07.2016

2016/222

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.07.2016

2016/222

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.07.2016

2016/223

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.07.2016

2016/222

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
13.07.2016

2016/222

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
29.06.2016

2016/221

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt og prydfugler
29.06.2016

2016/221

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
29.06.2016

2016/221

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
29.06.2016

2016/221

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
29.06.2016

2016/221

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
29.06.2016

2016/221

03.12.2016
19.12.2016
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn
17.06.2016

2016/220

03.12.2016
19.12.2016
Kosttilskuddsdirektivet
01.08.2003

2004/020

20.03.2004
28.05.2004
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
27.07.2016

2016/218

03.12.2016
06.12.2016
Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler
01.04.2016

2016/228

03.12.2016
05.12.2016
Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier
18.11.2015

2016/228

03.12.2016
05.12.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur
18.08.2016

2016/229

03.12.2016
05.12.2016
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner
01.08.2016

2016/217

03.12.2016
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland
27.07.2016

2016/216

03.12.2016
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
22.02.2020

2016/208

29.10.2016
29.10.2016
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid

2016/208

29.10.2016
31.10.2016
Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr
21.11.2016
02.11.2016
Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt
17.11.2016
31.10.2016
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser
07.11.2016
07.11.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
17.08.2016
Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg
15.07.2014

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina
01.07.2013

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat
01.12.2013

2015/199

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
23.02.2015

2015/200

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
04.12.2012

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
14.11.2012

2013/182

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
15.03.2013

2015/198

01.08.2016
14.09.2016
Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum
19.08.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum
14.10.2016
13.10.2016
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
27.10.2016
11.10.2016
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
06.05.2016

2016/170

24.09.2016
06.10.2016
Tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar
26.10.2016
07.10.2016
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
26.10.2016
06.10.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
25.05.2016

2016/171

24.09.2016
26.09.2016
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
13.04.2016

2016/172

24.09.2016
26.09.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
01.09.2016

2016/164

24.09.2016
27.09.2016
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
25.05.2016

2016/171

24.09.2016
26.09.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
31.05.2016

2016/169

24.09.2016
26.09.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
09.05.2016

2016/168

24.09.2016
26.09.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
23.05.2016

2016/165

24.09.2016
Honningdirektivet
01.08.2003

2002/099

01.08.2003
01.08.2003

Sider