Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
11.03.2016

2016/079

30.04.2016
12.09.2016
Vern av dyr som holdes for landbruksformål
31.12.1999

1999/076

31.12.1999
03.07.2006
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland
20.09.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i visse land
12.09.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana
18.08.2016
16.08.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
01.09.2016
Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
01.01.2017

2016/044

01.01.2017
04.08.2016
Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum
01.04.2016

2016/106

04.06.2016
28.07.2016
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
22.02.2019

2016/143

22.02.2019
21.07.2016
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser
31.03.2016

2016/134

09.07.2016
15.07.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser
29.03.2016

2016/135

09.07.2016
15.07.2016
Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer
01.01.2016

2016/142

09.07.2016
08.07.2016
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
05.04.2016

2016/144

09.07.2016
08.07.2016
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer
05.04.2016

2016/144

09.07.2016
08.07.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia
20.06.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin
03.11.2015

2016/145

09.07.2016
08.07.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin
24.03.2016

2016/145

09.07.2016
08.07.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.01.2016

2016/137

09.07.2016
12.07.2016
Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå
21.05.2015

2016/139

09.07.2016
11.07.2016
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler
21.05.2015

2016/139

09.07.2016
11.07.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer
23.05.2016

2016/141

09.07.2016
Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia
01.01.2016

2016/136

09.07.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2016
01.07.2016
Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
15.07.2016
27.06.2016
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
03.06.2016
Næringsmidler for spesielle grupper
19.07.2013

2013/222

14.12.2013
10.01.2014
Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil
01.07.2016
01.07.2016
Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
30.12.2015

2016/107

04.06.2016
10.06.2016
Godkjenningsordning for produksjon av spirer
01.07.2013

2015/252

01.08.2016
02.11.2015
Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler
16.07.2015

2016/111

04.06.2016
06.06.2016
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
16.07.2015

2016/111

04.06.2016
06.06.2016
Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser
24.06.2016
07.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
16.08.2016

2016/110

16.08.2016
07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.02.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser
10.08.2016

2016/108

10.08.2016
07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler
08.02.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
09.08.2016

2016/108

09.08.2016
07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L.
22.02.2016

2016/116

04.06.2016
06.06.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep
13.04.2016

2016/114

04.06.2016
06.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik
17.03.2016

2016/113

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
24.02.2016

2016/109

04.06.2016
07.06.2016
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose
29.02.2016

2016/104

04.06.2016
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia
01.01.2016

2016/105

04.06.2016
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser
23.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland
29.12.2014
01.06.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: oppheving av beslutning
29.12.2014
01.06.2016
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
17.02.2016

2016/071

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns
07.01.2016

2016/070

30.04.2016
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen
20.04.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn
11.03.2016

2016/079

30.04.2016
02.05.2016
Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp.
01.01.2015

2016/080

30.04.2016
02.05.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil
17.01.2015

2016/081

30.04.2016
02.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
15.10.2015

2016/074

30.04.2016
03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
09.06.2016

2016/077

06.06.2016
03.05.2016
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater
16.06.2015

2015/295

12.12.2015
03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin
13.05.2016

2016/075

13.05.2016
03.05.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
18.05.2015

2016/076

30.04.2016
03.05.2016
Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Hercegovina
01.07.2013
24.10.2014
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland

2016/069

30.04.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.04.2016
01.04.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8
26.03.2016
29.03.2016
Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
08.02.2016
09.02.2016
Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader
12.02.2016
12.02.2016
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
09.05.2016
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser
01.07.2016
01.07.2016
01.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
09.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr
07.09.2015

2016/042

19.03.2016
08.04.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter
09.12.2015

2016/048

19.03.2016
19.03.2016
Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger
20.09.2015

2016/047

19.03.2016
30.03.2016
Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser
19.10.2015

2016/047

19.03.2016
30.03.2016
Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser
01.07.2017

2015/241

01.07.2017
18.03.2016
Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter
01.01.2016

2016/045

19.03.2016
29.03.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
27.11.2015

2016/041

19.03.2016
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
22.10.2014

2016/012

06.02.2016
16.03.2016
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina
01.04.2016
16.03.2016
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter
12.11.2015

2016/007

06.02.2016
14.03.2016
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse
02.10.2015

2016/006

06.02.2016
22.02.2016
Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
22.10.2015

2016/005

06.02.2016
22.02.2016
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler
23.09.2015

2016/008

06.02.2016
22.02.2016
Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
24.09.2015

2016/008

06.02.2016
22.02.2016
Godkjenning av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger
24.09.2015

2016/008

06.02.2016
22.02.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa
23.01.2016
23.01.2016
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko
21.12.2015
25.01.2016
Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer

2016/013

06.02.2016
08.02.2016
Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter
17.09.2015

2016/004

06.02.2016
08.02.2016
Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser
26.10.2015

2016/014

06.02.2016
09.02.2016

Sider