Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser
11.11.2014

2015/079

01.05.2015
04.05.2015
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer
17.07.2014

2015/005

26.02.2015
08.04.2015
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia
01.12.2014

2015/076

01.05.2015
01.05.2015
Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros
17.02.2015

2015/074

01.05.2015
01.05.2015
Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner
01.02.2015

2015/075

01.05.2015
01.05.2015
Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport
01.06.2013

2015/080

01.05.2015
Import og transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra USA (Idaho og California)
24.03.2015
23.03.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.02.2015
04.03.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa
02.03.2015
04.03.2015
Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser
02.03.2015
04.03.2015
Transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hercegovina
01.07.2013
01.07.2013
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn
11.11.2014

2015/037

21.03.2015
14.04.2015
Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i mat
15.09.2014

2015/011

26.02.2015
26.02.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt
25.06.2014

2015/011

26.02.2015
26.02.2015
Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff
01.08.2014

2014/254

13.12.2014
25.03.2015
Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost
06.11.2014

2015/046

21.03.2015
23.03.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
07.11.2014

2015/048

21.03.2015
23.03.2015
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
06.11.2014

2015/046

21.03.2015
23.03.2015
Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger
05.11.2014

2015/046

21.03.2015
23.03.2015
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912)
01.10.2014

2015/047

21.03.2015
23.03.2015
Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker
03.10.2014

2015/045

21.03.2015
23.03.2015
Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat
03.10.2014

2015/047

21.03.2015
23.03.2015
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
08.12.2014

2015/049

21.03.2015
25.03.2015
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer
08.12.2014

2015/049

21.03.2015
25.03.2015
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
08.12.2014

2015/049

21.03.2015
25.03.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom
17.11.2014

2015/044

21.03.2015
25.03.2015
Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet
11.07.2014

2015/045

21.03.2015
25.03.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
19.11.2014

2015/044

21.03.2015
25.03.2015
Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum
25.12.2014
11.02.2015
Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer
12.11.2014

2015/050

21.03.2015
25.03.2015
Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina
08.02.2015
11.02.2015
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer
01.07.2014

2015/044

21.03.2015
23.03.2015
Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt
01.05.2014

2015/034

21.03.2015
23.03.2015
Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent
28.08.2014

2015/004

26.02.2015
17.03.2015
Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent
28.06.2014

2015/004

26.02.2015
17.03.2015
Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.08.2014

2015/004

26.02.2015
17.03.2015
Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.08.2014

2015/004

26.02.2015
17.03.2015
Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
06.08.2014

2015/004

26.02.2015
17.03.2015
Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.08.2014

2015/004

26.02.2015
17.03.2015
Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat
20.07.2016

2015/013

20.07.2016
10.03.2015
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner
11.07.2014

2015/006

26.02.2015
17.03.2015
Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike
31.12.2014

2015/035

21.03.2015
21.03.2015
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser
30.10.2014

2015/036

21.03.2015
21.03.2015
Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer
02.06.2014

2015/011

26.02.2015
13.03.2015
Tiltak mot smittsom fugleinfluensa i tilfelle utbrudd i Sveits
05.12.2013
11.03.2015
EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017
01.01.2015

2015/012

26.02.2015
03.03.2015
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2015

2015/008

26.02.2015
03.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorsulon
11.07.2014

2015/014

26.02.2015
02.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klosantel
11.06.2014

2015/014

26.02.2015
02.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid
11.07.2014

2015/014

26.02.2015
02.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kabergolin
10.07.2014

2015/014

26.02.2015
02.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for triklabendazol
10.07.2014

2015/014

26.02.2015
02.03.2015
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien
01.10.2014

2015/002

26.02.2015
26.02.2015
Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.08.2014

2015/002

26.02.2015
26.02.2015
Omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrplanter: tidsbegrenset forsøk
07.07.2014

2015/007

26.02.2015
26.02.2015
Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose
29.07.2014

2015/001

26.02.2015
26.02.2015
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
25.04.2014

2015/001

26.02.2015
26.02.2015
Overvåking av spor av bromerte flammehemmere i matvarer
25.03.2014

2015/011

26.02.2015
26.02.2015
Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland
11.04.2014

2015/003

26.02.2015
26.02.2015
Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser
12.12.2014
19.02.2015
Krav vedrørende trikiner ved import av visse kjøttprodukter fra tamsvin
20.11.2014
26.01.2015
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om tamsvin
04.12.2014
26.01.2015
Dyrehelsekrav til samhandel i EU av storfe og svin: endringsbestemmelser knyttet til trikiner
01.01.2015
26.01.2015
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler
06.07.2009

2012/083

01.05.2012
30.05.2012
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
24.12.2014
05.12.2014
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Malaysia
03.10.2014
05.01.2015
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
30.12.2014
13.01.2015
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.01.2015
01.01.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet ivermektin i matvarer
24.06.2014

2014/262

13.12.2014
07.01.2015
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
24.03.2014

2014/261

13.12.2014
07.01.2015
Maksimale grenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet triptorelinacetat
24.03.2014

2014/261

13.12.2014
07.01.2015
Omsetning av frøblandinger av fôrvekster til bruk for bevaring av naturmiljøet
30.11.2011

2014/073

17.05.2014
05.01.2015
Tilsetningsstoffer i mat: bruk av advantam som søtstoff
04.06.2014

2014/260

13.12.2014
15.12.2014
Bruk av karamellfarger (E150a-d) i øl og maltbaserte drikkevarer
05.06.2014

2014/260

13.12.2014
15.12.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyllaurylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter
05.06.2014

2014/260

13.12.2014
15.12.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer i heltrukne kosttilskuddstabletter
04.04.2014

2014/260

13.12.2014
15.12.2014
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/259

13.12.2014
16.12.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
02.01.2015

2014/257

02.01.2015
16.12.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
23.06.2014

2014/257

13.12.2014
16.12.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
30.07.2014

2014/257

13.12.2014
16.12.2014
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
16.01.2015

2014/257

16.01.2015
16.12.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
05.06.2014

2014/257

13.12.2014
16.12.2014
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
07.12.2012

2014/264

Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
31.10.2014
31.10.2014
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil og Costa Rica
15.08.2014
27.10.2014
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kuwait
26.08.2014
27.10.2014
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil
26.12.2013
23.10.2014
Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser
20.11.2014
20.11.2014
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
21.10.2014
04.11.2014
Grenseverdier for forurensning av citrinin i mattilskudd med rød gjæret ris
01.04.2014

2014/215

01.11.2014
28.10.2014
Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
13.05.2014

2014/209

01.11.2014
29.10.2014
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent slaktegris og avlspurker
11.04.2014

2014/209

01.11.2014
29.10.2014
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
11.04.2014

2014/209

01.11.2014
29.10.2014
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
24.03.2014

2014/215

01.11.2014
27.10.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat
14.03.2014

2014/215

01.11.2014
27.10.2014
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.04.2014

2014/215

01.11.2014
28.10.2014
Bekjempelse av skrapesyke: endringsbestemmelser
19.07.2013

2014/161

26.09.2014
24.10.2014
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
05.05.2014

2014/212

01.11.2014
27.10.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
17.10.2014

2014/212

01.11.2014
27.10.2014

Sider