Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
01.01.2012

2012/153

01.11.2012
29.09.2012
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
01.01.2012

2012/153

01.11.2012
29.09.2012
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler
04.02.2011

2012/155

29.09.2012
29.09.2012
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
09.08.2002

2003/040

17.05.2003
13.09.1999
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Israel: endringsbestemmelser
26.06.2012
Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2012
22.06.2012
Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
01.07.2012
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
01.07.2012
04.07.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Canada og Botswana
15.07.2012
02.07.2012
Import av dyr: endringsbestemmelser om blåtunge
03.07.2012
27.06.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Russland
06.08.2012
13.08.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland og krav til utstedelse av veterinærsertifikater
23.07.2010
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014)
01.01.2012

2012/151

27.07.2012
31.07.2012
EUs referanselaboratorium for biers helse
23.02.2011

2012/123

14.07.2012
16.07.2012
Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse
01.07.2012

2012/080

01.05.2012
01.07.2012
Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser
31.12.2010

2010/097

31.12.2010
31.05.2011
Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser
18.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler

2012/105

16.06.2012
19.06.2012
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
01.01.2012

2012/105

16.06.2012
19.06.2012
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
02.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider
02.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler
01.06.2013

2012/105

01.06.2012
18.06.2012
Grenseverdier for nitrat i grønnsaker
22.12.2011

2012/105

16.06.2012
19.06.2012
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
05.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
07.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
07.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
11.09.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer
09.02.2010

2012/083

01.05.2012
30.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
01.01.2012

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Fugleinfluensa: endringsbestemmelser
29.05.2012
11.05.2012
Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland
31.05.2012
11.05.2012
Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter
01.03.2012
25.05.2012
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand
29.05.2012
11.05.2012
Godkjenning av import av fugler fra Filippinene
28.05.2012
09.05.2012
Bekjempelse av klassisk svinepest : endringsbestemmelser for forsendelse av visse typer kjøtt og kjøttprodukter
15.02.2012
20.04.2012
Import av fugler - endringsbestemmelser
15.02.2012
30.03.2012
Tiltak mot afrikansk svinepest i Saridina
06.01.2011
Risiko for aflatoksinforurensing ved import av visse matvarer: endringsbestemmelser
17.04.2012
27.04.2012
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier
23.03.2011

2012/079

01.05.2012
16.05.2012
Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg
26.04.2011

2012/074

01.05.2012
18.05.2012
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
02.04.2012
02.04.2012
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.04.2012
10.04.2012
Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
25.03.2012
25.03.2012
Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige
19.12.2011

2012/076

01.05.2012
02.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt
07.03.2011

2012/075

01.05.2012
02.05.2012
Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport
01.10.2011

2012/080

01.05.2012
04.05.2012
Godkjenning av lasalocid A-natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner
28.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.12.2011

2012/078

01.05.2012
03.05.2012
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver
09.12.2011

2012/078

01.05.2012
03.05.2012
Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter
24.11.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som tilsetning til fôrvarer for smågris
14.11.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
24.11.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
23.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr
21.09.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Katalog over fôrvarer
07.07.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
01.07.2011

2012/037

01.05.2012
02.05.2012
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin
20.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av visse tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser
20.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner
21.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre
15.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr
15.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
10.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning
10.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin-ammonium-alfa
18.05.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger
09.05.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat til fôr til eggleggende høner
09.05.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr
06.05.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
06.05.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger
04.05.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser
28.04.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser
28.04.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
28.04.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.05.2011

2012/077

01.05.2012
04.05.2012
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk
25.03.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
24.03.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter
14.03.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser
12.03.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
12.03.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns
12.03.2012

2012/078

01.05.2012
03.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
12.03.2011

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff
04.02.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler
09.10.2012

2013/053

04.05.2013
06.05.2013
Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.11.2012

2013/053

04.05.2013
06.05.2013
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
05.10.2011

2012/080

01.05.2012
02.05.2012
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.09.2012

2012/080

01.05.2012
02.05.2012
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler
01.09.2012

2012/080

01.05.2012
02.05.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
03.03.2011

2012/077

01.05.2012
01.05.2012
Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland
02.11.2011

2012/074

01.05.2012
Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal
02.11.2011

2012/074

01.05.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
25.07.2011

2012/077

01.05.2012
01.05.2012
Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia
31.05.2011

2012/074

01.05.2012
Tiltak mot klassisk svinepest: endringsbestemmelser
01.01.2012
20.04.2012
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
01.08.2011

2012/045

31.03.2012
30.03.2012
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
01.08.2011

2012/045

31.03.2012
30.03.2012
Bruk av visse helsepåstander på matvarer
27.05.2011

2012/045

31.03.2012
30.03.2012

Sider