Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
26.07.2012

2013/034

16.03.2013
25.04.2013
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/063

04.05.2013
04.05.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
26.04.2013

2013/057

04.05.2013
08.05.2013
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
26.07.2012

2013/058

04.05.2013
08.05.2013
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer
01.01.2013

2013/064

04.05.2013
08.05.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær
28.06.0212

2013/056

04.05.2013
08.05.2013
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - endring
23.09.2011

2013/055

04.05.2013
07.05.2013
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
10.06.2012

2013/056

04.05.2013
06.05.2013
Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående transportdokumentene
01.01.2012

2013/051

04.05.2013
06.05.2013
Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
06.05.2013
Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser
20.08.2012

2013/052

04.05.2013
04.05.2013
Produkter av animalsk opprinnelse til konsum: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjema for helsesertifikater
26.03.2013
26.04.2013
Krav til dyrehelse ved handel med sæd fra griser: endringsbestemmelser angående import
01.06.2012
22.01.2013
Godkjenning av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe
27.11.2012

2013/033

16.03.2013
05.04.2013
Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr
27.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjørfe
15.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter
04.12.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter
27.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre fjørfearter og visse svin
10.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av azorubin som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder
25.11.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.11.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter
09.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder
09.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av dikopperklorid-trihydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter
16.04.2012

2013/033

16.03.2013
21.03.2013
Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser
08.03.2013
12.03.2013
Tiltak mot klassisik svinepest i Latvia
08.03.2013
27.02.2013
Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser
11.03.2013
01.03.2013
Forbud mot import av rå melk og meieriprodukter til konsum fra De nederlandske Antillene
11.03.2013
Importrestriksjoner for kjøtt og egg fra Ukraina
21.02.2013
11.02.2013
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser
04.10.2011
11.03.2013
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser
01.08.2010
11.03.2013
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om klorsulon
01.08.2012

2013/035

16.03.2013
22.03.2013
Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet azametifos i fisk
27.05.2012

2013/035

16.03.2013
22.03.2013
BSE-risiko (kugalskap) i Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia, Nicaragua og Østerrike
17.09.2012

2013/002

02.02.2013
21.03.2013
Data som kreves for risikovurdering av enzymer i næringsmidler

2013/034

16.03.2013
19.03.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av stoffer på eggeskall
13.08.2012

2013/034

16.03.2013
19.03.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av E 432-436 i kokosmelk
23.07.2012

2013/034

16.03.2013
19.03.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfri vin
19.07.2012

2013/034

16.03.2013
19.03.2013
Krav ved import av visse næringsmidler fra Ghana, India og Nigeria
18.02.2013
18.02.2013
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser
01.03.2012

2012/154

29.09.2012
01.05.2013
Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
21.09.2007

2008/040

26.04.2008
08.06.2012
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
02.05.2012

2013/006

02.02.2013
05.02.2013
Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland: endringsbestemmelser
28.11.2012
26.02.2013
Import av fiskeprodukter: endringsbestemmelser for Curaçao og Sint Maarten (tillatelser) og De nederlandske Antillene (forbud)
06.11.2012
26.02.2013
Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til rabiesvaksinasjon
05.12.2011

2012/103

16.06.2012
01.03.2013
Tiltak mot echinococcose hos hunder
01.01.2012

2012/103

16.06.2012
01.03.2013
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
01.01.2012
01.03.2013
Import til konsum av fiskevarer fra Fiji
14.03.2011
26.02.2013
Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og havsnegler fra Chile
17.12.2010
26.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter
25.06.2012

2013/006

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl
25.06.2012

2013/006

02.02.2013
01.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl
25.06.2012

2013/006

02.02.2013
01.02.2013
Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium
24.05.2012

2013/006

02.02.2013
01.02.2013
Import av hovdyr fra USA
25.02.2013
25.02.2013
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2013
Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland
28.12.2012
03.01.2013
Godkjenning av et laboratorium i Makedonia som foretar kontroll av rabiesvaksiner
01.01.2013
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Uruguay
15.02.2013
15.02.2013
Import av kjøtt og egg: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland
28.12.2012
08.01.2013
Import av storefesæd: endringsbestemmelser angående blåtunge og Simbuvirus
01.01.2013
01.01.2013
Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoner
01.01.2013
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: endringsbestemmelser om Simbuvirus og epizootic hemorrhagic disease
01.01.2013
01.01.2013
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for spinetoram
25.06.2012

2013/006

02.02.2013
01.02.2013
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser
05.06.2012

2013/001

02.02.2013
05.02.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
07.05.2012

2013/006

02.02.2013
01.02.2013
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
14.06.2012

2013/006

02.02.2013
01.02.2013
Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam
08.10.2012

2013/005

02.02.2013
04.02.2013
Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere
09.10.2012

2013/005

02.02.2013
04.02.2013
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser
09.10.2012

2013/005

02.02.2013
04.02.2013
Godkjenning av L. brevis som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.10.2012

2013/005

02.02.2013
04.02.2013
Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr
19.06.2012

2013/005

02.02.2013
04.02.2013
Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvente smågriser: endringsbestemmelser
05.06.2012

2013/003

02.02.2013
04.02.2013
Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser
05.06.2012

2013/003

02.02.2013
04.02.2013
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer
14.05.2012

2013/008

02.02.2013
04.02.2013
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet triclabendazol i matvarer
14.05.2012

2013/008

02.02.2013
04.02.2013
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer
24.05.2012

2013/006

02.02.2013
04.02.2013
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer
14.06.2012

2013/006

02.02.2013
04.02.2013
Godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner
01.07.2012

2013/001

02.02.2013
02.02.2013
Godkjenning av Litauen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose
01.07.2012

2013/001

02.02.2013
02.02.2013
Regioner som er fri for storfebrucellose (Latvia) og storfetuberkulose, storfebrucellose og enzooisk bovin leukose (Italia, Polen og Portugal)
11.05.2012

2013/001

02.02.2013
02.02.2013
Meldepliktige dyresykdommer: endringer til listen
01.01.2013

2013/135

16.07.2013
01.01.2015
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
17.12.2012
28.11.2012
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
30.10.2012
01.11.2012
Tiltak mot svinepest: forsendelser mellom landegrensene av visse typer kjøtt og kjøttprodukter
05.12.2012
22.11.2012
Import av akvakulturprodukter til humant konsum fra India og Indonesia: endringsbestemmelser
28.11.2012
08.11.2012
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn
16.11.2012
02.11.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer for Kroatia til listen over godkjente tredjeland
28.11.2012
28.11.2012
Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum
29.12.2011

2012/124

14.07.2012
19.12.2012
Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
20.01.2011
21.05.2011
06.06.2011
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til alle dyrearter
10.05.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetning til kaniner
10.05.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk
05.04.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.04.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns
09.04.2012

2012/206

08.12.2012
01.01.2013
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris
03.03.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av monensin-natrium som fôrtilsetning til livkylling
06.03.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012

Sider