Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avslag på bruk av visse helsepåstander for matvarer
25.05.2011

2012/045

31.03.2012
30.03.2012
Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn

2012/045

31.03.2012
30.03.2012
Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler
22.08.2010

2012/039

31.03.2012
30.03.2012
Søknadsprosedyrer i helsepåstandsforordningen
21.12.2009

2012/045

31.03.2012
30.03.2012
Godkjenning av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
09.07.2014

2014/254

13.12.2014
25.03.2015
Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip
02.09.2011
30.03.2012
Analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i bløtdyr
01.07.2011

2011/112

01.11.2011
30.03.2012
Forbud mot import av frø og bønner fra Egypt - forlengelse til mars 2012
01.11.2011
01.04.2012
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
01.07.2011

2012/035

31.03.2012
02.04.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler
11.11.2011

2012/038

01.05.2012
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
17.11.2011

2012/034

31.03.2012
31.03.2012
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Storbritannia

2012/036

31.03.2012
31.03.2012
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
15.04.2011

2012/035

31.03.2012
27.01.2012
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: særlige vilkår for strutsefugler
01.02.2012
01.02.2012
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
20.11.2009
13.03.2012
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser
08.07.2011

2012/002

11.02.2012
08.03.2012
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania
26.03.2012
26.03.2004
Transitt av egg og produkter av egg beregnet på konsum fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad
29.11.2011
29.11.2011
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt: endringsbestemmelser
12.01.2012
02.01.2012
Importrestriksjoner knyttet til fugleinfluensa: endringsbestemmelser for Sør-Afrika
13.02.2012
23.02.2012
Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina
11.01.2012
12.01.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
14.08.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
14.08.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
26.05.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
04.03.2011

2012/001

11.02.2012
13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
29.05.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.05.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
EU-mål for reduksjon av visse salmonellaserotyper hos verpehøner
29.05.2011

2012/003

11.02.2012
13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter
02.06.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler
20.04.2011

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Kontroll med identifikasjon av småfe
06.12.2010

2012/001

11.02.2012
13.02.2012
Liste over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser
01.05.2010

2012/002

11.02.2012
11.02.2012
Tillatelse til transport av kyllinger og høns ut av en restriksjonssone i Côtes d'Armor i Frankrike
11.03.2011

2012/002

11.02.2012
11.02.2012
Overgangsordninger for rå melk i Bulgaria: endringsbestemmelser
01.03.2011

2012/003

11.02.2012
11.02.2012
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
18.07.2011

2012/002

11.02.2012
11.02.2012
Kriterier for vaksiner til bruk mot Newcastle-sykdom
01.12.2010

2012/002

11.02.2012
11.02.2012
Tilleggsgarantier for infeksiøs bovine rhinotrakeitt (IBR) hos storfe beregnet på handel
25.08.2010

2012/002

11.02.2012
11.02.2012
Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser
01.04.2011

2011/050

21.05.2011
01.12.2011
Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
31.03.2011

2011/050

21.05.2011
01.02.2012
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
01.11.2011
11.01.2012
Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa: endringsbestemmelser
01.01.2012
Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2012
12.12.2011
Dyreshelsemessige tiltak knyttet til bekjempelse av klassisk svinepest i Frankrike
06.12.2011
23.11.2011
Import av storefesæd
01.11.2011
25.11.2011
Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico
03.11.2011
20.10.2011
Import av ferskt kjøtt fra Paraguay
07.11.2011
14.11.2011
Endringer til listen over godkjente vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes matvarer og kosttilskudd
21.12.2009

2011/114

01.11.2011
08.12.2011
Importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket: endringsbestemmelser
25.12.2011
02.01.2012
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
28.07.2010

2011/061

02.07.2011
09.12.2011
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer
01.05.2011

2011/129

03.12.2011
06.12.2011
Næringsmiddelhygieneforordningen
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
09.12.2011
Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter
01.12.2010

2011/062

02.07.2011
13.12.2011
Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler
01.06.2010

2011/060

02.07.2011
13.12.2011
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endring av anvendselsperioden
01.12.2011
08.11.2011
Oppheving av beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon
08.11.2011
08.11.2011
Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser
01.09.2011

2011/128

03.12.2011
12.12.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
23.11.2020

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
23.12.2010

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Godkjennning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger
23.12.2010

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser
23.12.2010

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker
26.11.2010

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger
26.11.2010

2011/125

03.12.2011
05.12.2011
Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser
06.12.2011
17.11.2011
Gjennomføringstiltak for varslingssystemet for næringsmidler og fôrvarer
31.01.2011

2011/124

03.12.2011
08.12.2008
Kvalitetsprøving av laboratorier som tester effektivitet av vaksiner mot hundegalskap
30.08.2010

2011/060

02.07.2011
01.12.2011
Antall kjæledyr som kan transporteres ikke-kommersielt
27.05.2010

2011/060

02.07.2011
01.12.2011
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser)
18.06.2010

2011/060

02.07.2011
01.12.2011
Status for BSE-risiko (kugalskap) i India, Peru, Panama og Sør-Korea
24.12.2010

2011/123

03.12.2011
05.12.2011
Tiltak mot spredning av herpesvirus til akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2011

2011/123

03.12.2011
03.12.2011
Vårviremi hos karper: nasjonale tiltak i Ungarn og Storbritannia
28.12.2010

2011/123

03.12.2011
03.12.2011
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - endringsbestemmelser
27.10.2011
10.10.2011
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
15.03.2011
18.11.2011
Verpehønsdirektivet
01.01.2012

2001/027

30.03.2001
01.01.2002
Produkter som skal klassifiseres som fôrmidler
29.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner
29.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av veterinærlegemidler av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
28.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger
28.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett
28.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
27.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner
26.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger
26.10.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner
06.07.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger
06.07.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr
06.07.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt
27.07.2011
01.11.2011
Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises
09.12.2010

2011/112

01.11.2011
01.11.2011
Kontroll med identifikasjon av storfe
06.12.2010

2011/112

01.11.2011
01.11.2011
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester
01.01.2011

2011/112

01.11.2011
01.11.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
01.09.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida
01.09.2010

2011/111

01.11.2011
01.11.2011
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
26.05.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
26.05.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
26.05.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
24.05.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
24.05.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Avslag for visse helsepåstander på matvarer
21.12.2009

2011/114

01.11.2011
01.11.2011
Avslag for visse helsepåstander på matvarer
21.12.2009

2011/114

01.11.2011
01.11.2011
Avvisning av visse helsepåstander på matvarer
19.11.2009

2011/114

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning og avvisning av visse helsepåstander på matvarer
19.11.2009

2011/114

01.11.2011
01.11.2011

Sider