Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer
11.11.2009

2011/114

01.11.2011
01.11.2011
Godkjenning og avslag for visse helsemessige påstander på matvarer
11.11.2009

2011/114

01.11.2011
01.11.2011
Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler
08.05.2008

2011/114

01.11.2011
01.11.2011
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Sør-Afrika - endringsbestemmelser
09.10.2011
09.10.2011
Restriksjoner på import av dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien fra Bahrain og Libanon
19.09.2011
Oppheving av importrestriksjoner for Madagaskar for visse produkter
25.07.2011
08.07.2011
Forbud mot import av kjøtt fra visse områder i Sør-Afrika
12.04.2011
19.04.2011
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria: endringsbestemmelser
01.04.2011
20.04.2011
Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol
01.01.2011

2011/115

01.11.2011
24.10.2011
Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker
05.07.2010

2011/061

02.07.2011
11.10.2011
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
01.10.2011
01.10.2011
Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening
01.01.2010
01.03.2010
Latvias storfedatabase
01.10.2010

2011/112

01.11.2011
01.11.2011
Enterobakterier i pasteuriserte meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt
19.05.2010

2011/112

01.11.2011
01.11.2011
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
11.04.2010

2011/115

01.11.2011
Overvåking av perfluorerte forbindelser i matvarer
07.04.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Forbud mot bruk av triklosan som tilsetningstoff i plastproduksjon
01.11.2010

2011/115

01.11.2011
01.11.2011
Forbud mot import av visse typer ferskt kjøtt fra Botswana
13.08.2011
19.08.2011
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
12.07.2011
08.07.2011
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania
27.08.2010

2011/060

02.07.2011
04.10.2011
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
04.11.2010

2011/095

01.10.2011
01.10.2011
Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser
01.01.2011

2011/095

01.10.2011
01.10.2011
Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Romania: endringsbestemmelser
18.11.2010

2011/095

01.10.2011
01.10.2011
Produksjon av rå melk i Bulgaria: endring av overgangsbestemmelser
18.11.2010

2011/095

01.10.2011
01.10.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
28.01.2011

2011/094

01.10.2011
01.10.2011
Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen
07.10.2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser
15.05.2010

2011/061

02.07.2011
08.09.2011
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr

2011/061

02.07.2011
08.09.2011
Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.10.2011
13.08.2011
Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen
12.08.2011
12.08.2011
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn og Slovakia
28.06.2011
Særskilte beskyttelsestiltak overfor fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika
05.06.2011
06.06.2011
Importkontroll av risprodukter for tilstedeværelse av en genmodifisert ristype
29.06.2010
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria: endringsbestemmelser
21.07.2011
01.07.2011
Importrestriksjoner for hest og sæd fra hestefamilen fra Sør-Afrika
06.05.2011
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel
06.05.2011
09.05.2011
Bekjempelse av salmonella hos visse typer fjørfe og egg i Tunisia: endringsbestemmelser
01.05.2011
01.05.2011
Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia
01.05.2011
01.05.2011
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
25.05.2011
26.05.2011
Beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum
19.05.2011
Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2011
08.05.2011
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
13.04.2011
13.04.2011
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima
26.03.2011
30.03.2011
Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer
03.09.2008

2011/059

02.07.2011
08.08.2011
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU
01.07.1992
01.01.1994
01.01.1999
Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge
28.12.2010

2011/063

02.07.2011
19.07.2011
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse
15.11.2010
19.05.2011
Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann
10.08.2010

2011/069

02.07.2011
13.07.2011
Bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.12.2010

2011/068

02.07.2011
05.07.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
30.12.2010

2011/068

02.07.2011
05.07.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
12.11.2010

2011/069

02.07.2011
05.07.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
12.11.2010

2011/069

02.07.2011
05.07.2011
Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler
05.07.2010

2011/061

02.07.2011
04.07.2011
Godkjent helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat
07.01.2010

2011/069

02.07.2011
05.07.2011
Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
20.04.2009

2011/059

02.07.2011
07.07.2011
Forenklede bestemmelser om og prosedyrer for hygienekontroll av fiskevarer fra Grønland
Unntaksbestemmelser for visse arter av såvarer
30.11.2010

2011/064

02.07.2011
11.07.2011
Handel med visse såvarer av sorten Avena strigosa Schreb.
11.02.2011
11.07.2011
Såvarer: forsøk med forhøyet partistørrelse
24.11.2010

2011/065

02.07.2011
11.07.2011
Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin
01.09.2010

2011/060

02.07.2011
02.07.2011
Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og embryoer
01.09.2010

2011/060

02.07.2011
11.07.2011
Stambøker for storfe
08.06.2007

2011/060

02.07.2011
07.07.2011
Forbud mot bruk av bisfenol A i tåteflasker
01.03.2011

2011/070

02.07.2011
05.07.2011
Merking av vin: endringsbestemmelser
31.12.2010

2011/070

02.07.2011
05.07.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
29.10.2010

2011/069

02.07.2011
04.07.2011
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
01.07.2010

2011/061

02.07.2011
05.07.2011
Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe
01.01.2010

2011/061

02.07.2011
04.07.2011
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland
12.08.2010

2011/060

02.07.2011
06.07.2011
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer
15.04.2010

2011/050

21.05.2011
06.06.2011
Enzymer i næringsmidler
20.01.2009

2011/050

21.05.2011
06.06.2011
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
20.01.2010

2011/050

21.05.2011
06.06.2011
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
20.01.2009

2011/050

21.05.2011
06.06.2011
Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak)
09.09.2009

2010/114

11.11.2010
17.06.2011
Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter
14.10.2008

2010/114

11.11.2010
17.06.2011
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland
01.06.2010

2011/060

02.07.2011
04.07.2011
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for testing av rabiesvaksiner
01.03.2011

2011/063

02.07.2011
02.07.2011
Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania
09.12.2010

2011/062

02.07.2011
02.07.2011
Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia
01.05.2010

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: revisjon av landlister
04.08.2010

2011/060

02.07.2011
02.07.2011
Nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i Tyskland
20.04.2010

2011/060

02.07.2011
02.07.2011
Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner
15.10.2010

2011/063

02.07.2011
02.07.2011
Overgangsordninger for melk i Bulgaria
01.01.2010

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
30.08.2010

2011/060

02.07.2011
02.07.2011
Overvåkingsprogrammer for fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
21.07.2010

2011/060

02.07.2011
02.07.2011
Overvåking av akrylamid i matvarer
23.06.2010

2011/069

02.07.2011
02.07.2011
Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite
15.06.2010

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
07.06.2010

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose
19.04.2010

2011/060

02.07.2011
02.07.2011
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn
12.04.2010

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser
07.04.2010

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
02.07.2011
Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer)
22.12.2009

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania
01.01.2010

2001/059

02.07.2011
02.07.2011
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
02.07.2011
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
02.07.2011
Rapporteringskoder for dyresykdommer i Tyskland

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner
02.12.2009

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser
02.12.2009

2011/061

02.07.2011
02.07.2011
Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
02.07.2011

Sider