Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fiskehelsedirektivet
01.08.2008

2007/099

01.08.2008
01.08.2008
Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
01.08.2008

2007/103

01.08.2008
01.08.2008
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
19.01.2007

2007/098

29.09.2007
23.04.2008
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
18.09.2006

2007/103

29.09.2007
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
18.11.2009

2011/051

21.05.2011
26.05.2011
Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser
15.07.2010
26.05.2011
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2011

2011/028

01.05.2011
27.05.2011
Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh
21.08.2008
30.09.2008
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler
29.08.2010

2011/030

01.05.2011
03.05.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
29.07.2010

2011/029

01.05.2011
03.05.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
29.05.2010

2011/029

01.05.2011
03.05.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler
07.06.2010

2010/061

12.06.2010
15.06.2010
Identifikasjon og registrering av griser
28.08.2008

2010/114

11.11.2010
01.06.2011
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland
06.03.2011
10.03.2011
Kjøkkenredskaper fra Kina og Hong Kong Kina
01.07.2011
01.07.2009
Godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metioninsom tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.05.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning
13.04.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser
13.05.2010

2011/008

02.04.2011
03.05.2011
Godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr
14.05.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr
14.05.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr
14.05.2010

2011/008

01.05.2011
Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter
12.05.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr
21.04.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
28.02.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
26.02.2010

2011/008

01.05.2011
03.05.2011
Overgangsordninger for import og eksport av visse akvariedyr
01.01.2011
07.02.2011
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer)
15.09.2011

2011/013

15.09.2011
02.05.2011
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser
31.03.2011

2011/029

01.05.2011
02.05.2011
Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting
01.01.1995
01.01.1999
28.08.1995
Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer
01.09.2010

2011/009

01.05.2011
01.05.2011
Ernæringspåstander om omega-3 og umettet fett
01.03.2010

2011/029

01.05.2011
01.05.2011
Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge
12.11.2007

2008/041

26.04.2008
30.04.2008
Overgangsordning for merking av dyrefôr
16.06.2010

2011/009

01.05.2011
01.05.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
01.09.2010

2011/009

01.05.2011
01.05.2011
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
14.03.2011
01.03.2011
Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus fra Russland
24.02.2011
02.07.2011
Import av sperm fra svin fra tredjeland
15.12.2009
21.01.2011
Tillatt import av guano fra Madagaskar
29.10.2010
08.12.2010
Offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2011
01.01.2011
Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
07.10.2010
07.10.2010
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser)
25.01.2010
15.07.2010
Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe
05.11.2010
05.11.2010
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland
19.09.2010
25.10.2010
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria
26.01.2011
10.01.2011
Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe
01.12.2010
17.11.2010
Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia
01.01.2009
13.12.2009
Import av visse krepsdyr og akvatiske pryddyr fra tredjeland
01.10.2009
18.01.2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter
01.01.2009

2010/114

11.11.2010
18.01.2011
Endringsbestemmelser angående fugleinfluensa
01.01.2011
20.12.2010
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser
05.01.2010
20.12.2010
Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose
07.01.2010

2010/115

11.11.2010
08.12.2010
Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Israel
18.03.2008
29.02.2008
Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin
18.03.2008

2009/056

30.05.2009
10.12.2010
Renrasede avlsdyr av storfe
02.01.2010

2010/115

11.11.2010
01.12.2010
Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge
01.12.2009

2010/115

11.11.2010
17.11.2010
Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge
18.09.2009

2010/115

11.11.2010
17.11.2010
Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer
01.08.2008

2010/114

11.11.2010
29.03.2010
Tillatt import fra Serbia av fiskevarer til konsum
14.10.2010
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter
01.09.2010
07.10.2010
Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: lister og krav til utstedelse av sertifikater
01.09.2010
07.10.2010
Tiltak mot klassisk svinepest hos viltlevende svin: endringsbestemmelser
16.07.2010
10.09.2010
Karantenekrav for visse akvakulturdyr
01.01.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland
10.09.2009

2010/115

11.11.2010
14.11.2010
Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom
08.04.2009

2010/038

01.05.2010
14.11.2010
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn
20.01.2009

2010/001

30.01.2010
14.11.2010
Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll
22.12.2008

2010/114

11.11.2010
22.11.2010
Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
14.07.2008

2010/001

30.01.2010
14.11.2010
Vårviremi hos karpe (SVC)
01.08.2008

2010/114

11.11.2010
22.11.2010
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom (kodifisering)
24.03.2008

2009/055

30.05.2009
14.11.2010
Bekjempelse av salmonella hos høns og kalkuner
01.04.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner
03.04.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
19.03.2009

2010/114

11.11.2010
01.05.2010
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
19.03.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
24.02.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av TSE hos dyr
20.10.2008

2010/114

11.11.2010
01.05.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
29.09.2008

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner
24.06.2008

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene
20.07.2008

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap
01.10.2009

2010/115

11.11.2010
15.11.2010
Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer
01.07.2010

2010/116

11.11.2010
12.11.2010
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
22.12.2009

2010/115

11.11.2010
11.11.2010
Godkjente rabieslaboratorier i Danmark
12.11.2009

2010/115

11.11.2010
11.11.2010
Fôring av visse pelsdyr i Latvia
20.10.2009

2010/114

11.11.2010
Erklæring om at Skottland er fri for tuberkulose hos storfe
05.11.2009

2010/115

11.11.2010
11.11.2010
Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine
26.08.2009

2010/115

11.11.2010
11.11.2010
Erklæring om at visse medlemsstater eller regioner er offisielt fri for storfebrucellose
26.08.2009

2010/115

11.11.2010
11.11.2010
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler (endring)
30.06.2009

2010/115

11.11.2010
11.11.2010
Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria
08.04.2009

2010/114

11.11.2010
Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram
01.01.2009

2010/114

11.11.2010
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos slaktekyllinger
01.12.2008

2010/114

11.11.2010
Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
31.07.2009

2010/114

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.04.2008

2010/114

11.11.2010
Import av hester og sæd fra dyr av hestefamilien fra Egypt
10.09.2010
25.08.2010
Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
30.09.2007

2009/128

05.12.2009
14.10.2010
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania
12.07.2010
26.07.2010
Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2010
12.07.2010
Unntaksbestemmelser for hingster i forbindelse med de olympiske leker i Storbritannia
31.10.2010
21.10.2010
Navnsetting av plantesorter (2009)
12.08.2009

2010/098

01.11.2010
08.10.2010
Unntaksbestemmelser for Latvia angående omsetning av såvare av korn

2010/099

Sider