Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (endringsbestemmelser)
13.03.2010

2010/100

01.11.2010
04.10.2010
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
01.07.2006

2007/137

01.05.2010
04.10.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner
27.01.2010

2010/081

03.07.2010
20.09.2010
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger
27.01.2010

2010/081

03.07.2010
20.09.2010
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer
11.01.2009

2010/081

03.07.2010
20.09.2010
Minsteinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris
11.01.2010

2010/081

03.07.2010
20.09.2010
Områder i Tyskland som er fri for klassisk svinepest
29.04.2010
21.04.2010
Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger
13.04.2010
19.07.2010
Midlertidig handel med sorter av Avena strigosa Schreb.
17.09.2010

2011/064

02.07.2011
11.07.2011
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser
12.04.2010
19.07.2010
Grenseverdier for kvikksølv, fri gossypol og nitrit i dyrefôr
01.11.2010

2010/081

01.11.2010
23.07.2010
Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse
30.09.2008
04.12.2008
Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit
22.12.2007

2009/041

01.05.2010
16.07.2010
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser
10.12.2009
12.07.2010
Renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til mat enn fargestoffer og søtningsstoffer
13.02.2010

2010/041

01.05.2010
25.05.2010
Fôrtilskuddsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
16.10.2009

2010/081

03.07.2010
08.07.2010
Aromastoffer som brukes i eller på matvarer
15.02.2009

2010/004

30.01.2010
16.02.2010
Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer
09.03.2010

2010/083

03.07.2010
05.07.2010
Grenseverdier for okratoksin i matvarer
01.07.2010

2010/083

03.07.2010
05.07.2010
Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil
15.06.2010
Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
25.08.2008

2010/059

12.06.2010
14.06.2010
Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
15.06.2008

2010/059

12.06.2010
14.06.2010
Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter
01.05.2008

2010/059

12.06.2010
14.06.2010
Krav til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
26.05.2008

2010/059

12.06.2010
14.06.2010
Ekspertpanlene under det europeiske matvarebyrået EFSA
25.03.2008

2010/060

12.06.2010
Kontrolltiltak ved import av akvakulturprodukter fra Indonesia
07.05.2010
11.06.2010
Fellesskapskodeks for veterinærlegemidler
06.09.2009

2010/025

13.03.2010
10.06.2010
Deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler: daglig inntak, energiomsetningsfaktorer og definisjoner
31.10.2012

2009/078

31.10.2012
07.07.2009
Kontroll av peanøtter forut for eksport fra USA til Europa
01.12.2007

2010/060

12.06.2010
Medlemmer av styret til Den europeiske næringsmiddelmyndighet (EFSA)
01.07.2008

2010/060

12.06.2010
Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
01.01.2008

2010/059

12.06.2010
Import av hester fra Kina
31.05.2010
25.05.2010
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
26.06.2009

2010/041

01.05.2010
25.05.2010
Import fra tredjeland av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer
06.11.2006
01.03.2010
Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum
01.01.2011

2010/041

01.01.2011
12.05.2010
Endring av reglene for transport av dyr i forbindelse med blåtunge

2010/038

01.05.2010
07.05.2010
Regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier
02.11.2007

2008/095

01.05.2010
03.05.2010
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
11.01.2008

2010/019

01.05.2010
03.05.2010
Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
20.07.2007

2010/019

01.05.2010
03.05.2010
Omsetning av visse animalske biprodukter
25.01.2008

2010/019

01.05.2010
03.05.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
16.07.2007

2008/095

01.05.2010
03.05.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
29.06.2007

2008/095

01.05.2010
03.05.2010
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
25.05.2006

2008/095

01.05.2010
03.05.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender
07.12.2009

2010/039

01.05.2010
07.05.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger
04.12.2009

2010/039

01.05.2010
07.05.2010
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til smågriser, slaktegris, og fjørfe
03.12.2009

2010/039

01.05.2010
07.05.2010
Godkjenning av visse enzymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner
03.12.2009

2010/039

01.05.2010
07.05.2010
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
09.11.2009

2010/042

01.05.2010
04.05.2010
Renhetskriterier for fargestoffer i mat (kodifisering)
30.01.2009

2010/041

01.05.2010
06.05.2010
Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester
16.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester
20.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av guanidineddikksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av av et fôrtilsetningsstoff produsert av en type selenberiket gjær
19.10.2009

2010/022

30.04.2010
30.04.2010
Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore
19.10.2009
13.03.2010
30.04.2010
Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
19.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av sinkkelat av metionin-hydroksy-analog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
16.10.2009

2010/022

13.03.2010
30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
16.10.2009

2010/022

13.03.2010
Tilsetning av substanser i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov
01.01.2010

2010/042

01.05.2010
05.05.2010
Aktive og intelligente materialer i kontakt med matvarer
19.06.2009

2010/042

01.05.2010
04.05.2010
Merkingsbestemmelser for vinsektoren (overgangsordning)
28.05.2009

2010/041

01.05.2010
30.04.2010
Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler
31.05.2008

2010/040

01.05.2010
28.10.2008
Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter
30.06.2009

2009/025

30.06.2009
30.04.2010
Godkjenning av tiltaksprogram mot salmonella i Brasil, Canada, Israel og USA
01.01.2010
29.04.2010
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel
26.01.2010
29.04.2010
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
09.06.2009

2010/042

01.05.2010
27.04.2010
Unntaksbestemmelse for Storbritannia for frø av typen Avena strigosa Schreb
17.11.2009

2010/043

01.05.2010
Planer for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i Tyskland
10.04.2009

2010/038

01.05.2010
Erklæring om at visse regioner er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
15.05.2009

2010/038

01.05.2010
Planer for nødvaksinering mot blåtunge
02.02.2009

2010/038

01.05.2010
Oppheving av importrestriksjoner for fiskevarer fra Indonesia
07.04.2010
21.04.2010
Beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India
15.04.2010
12.04.2010
Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland
01.01.2010
16.04.2010
Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa i Romania
07.05.2010
07.05.2010
Import fra og transitt gjennom tredjeland av dyr og visse typer ferskt kjøtt
01.03.2009
Godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff
04.06.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
02.06.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr
29.05.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner
29.05.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
11.05.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender
23.04.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler
10.04.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
08.04.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi
06.04.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger
06.04.2009

2009/121

24.03.2010
Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter
24.02.2009

2010/021

13.03.2010
22.03.2010
Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff
08.01.2009

2010/021

13.03.2010
22.03.2010
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff
08.01.2009

2010/021

13.03.2010
22.03.2010
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer
08.01.2009

2010/021

13.03.2010
22.03.2010
Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer
05.01.2009
13.03.2010
22.03.2010
Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet "Elancoban"
27.11.2008

2010/020

13.03.2010
22.03.2010
Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin)
27.11.2008

2010/020

13.03.2010
22.03.2010
Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
09.08.2007

2008/021

15.03.2008
24.03.2010
Helsemessige garantier ved transitt av hovdyr
24.02.2010
16.03.2010
Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler
10.10.2008

2010/024

13.03.2010
18.03.2010

Sider