Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for rester av plantevernmidler
01.09.2008

2009/058

30.05.2009
18.08.2009
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
01.03.2007

2009/060

30.05.2009
03.06.2009
Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
01.09.2007

2009/022

14.03.2009
13.05.2009
Anvendelsesperioder for bestemmelser om fugleinfluensa
01.01.2009
07.04.2009
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
15.09.2008

2008/098

27.09.2008
30.09.2008
Bestemmelser om minstekrav til undersøkelser av grønnsaksarter
01.11.2008

2009/025

14.03.2009
06.04.2009
Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for såvaren strekbelg
09.07.2008

2009/025

14.03.2009
06.04.2009
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)
07.08.2008

2009/027

14.03.2009
30.03.2009
Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum
16.04.2009
27.03.2009
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum
08.12.2008
18.11.2008
Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler
14.07.2008

2009/027

14.03.2009
30.03.2009
Økologisk produksjonsmetode og merking av landbruksprodukter
15.02.2008

2009/026

14.03.2009
19.03.2009
Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer
08.07.2008

2009/024

14.03.2009
18.03.2009
Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer
14.01.2008

2009/024

14.03.2009
18.03.2009
Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff
27.06.2008

2009/024

14.03.2009
18.03.2009
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer
11.06.2008

2009/024

14.03.2009
18.03.2009
Godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff
21.05.2008

2009/023

14.03.2009
18.03.2009
Tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland
10.04.2009
25.03.2009
Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse
01.07.2008
04.12.2008
Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff
07.07.2008

2009/024

14.03.2009
18.03.2009
Skrulokkforordningen (endring): myknere i pakningen til lokk bestemt for kontakt med næringsmidler
01.07.2008

2009/027

14.03.2009
19.03.2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet gamithromycin
09.03.2008

2009/006

06.02.2009
16.03.2009
Vilkår og karantenebetingelser for import av fugler
06.04.2009
06.04.2009
Planene for 2008 for utryddelse av svinepest hos villsvin og vaksinering av villsvin og svinebesetninger Romania
01.01.2008

2009/022

14.03.2009
Lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner
03.12.2007

2009/022

18.03.2009
07.04.2009
Utryddelsesplanen for klassisk svinepest hos villsvin i Ungarn
14.11.2007

2009/022

14.03.2009
Import av ferskt oksekjøtt fra Brasil - forlengelse
Import av ferskt kjøtt fra Botswana
01.02.2009
01.02.2009
Minimumsinnholdet av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer
14.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Safizyme X som tilsettingsstoff i fôrvarer
08.01.2008

2009/001

06.02.2009
09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Ronozyme
08.01.2008

2009/001

06.02.2009
09.02.2009
Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Minimumsinnholdet av fôrtilsetningsstoffet calsporin
12.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer
11.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer
27.03.2008

2009/002

06.02.2009
09.02.2009
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering)
31.07.2008

2009/002

06.02.2009
06.02.2009
Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer
09.01.2008

2009/001

06.02.2009
09.02.2009
Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff
09.01.2008

2009/001

06.02.2009
09.02.2009
Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland
28.12.2007

2009/004

06.02.2009
06.02.2009
Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler
08.03.2008

2009/005

06.02.2009
03.04.2009
Overvåking av furan i mat
18.04.2007

2009/004

06.02.2009
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika
28.08.2008
23.01.2009
Import av ferskt kjøtt fra Botswana og Brasil
20.12.2008
20.12.2008
Sicilia fri for smittsomt blæreutslett hos svin
26.01.2009
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter
01.01.2009
01.01.2009
Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil
01.12.2008
04.12.2008
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA
03.12.2008
Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay
28.10.2008
Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter
25.08.2008
08.08.2008
Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter
21.08.2008
01.08.2008
Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter
01.08.2008
Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland
14.11.2008
14.11.2008
Import fra Brasil, Montenegro og Serbia av hester og sæd, egg og embryoner fra hester
08.11.2008
22.10.2008
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Tyskland
03.11.2008
03.11.2008
Import av eggceller og embryo av svin
01.09.2008
02.10.2008
Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit
01.09.2008
02.10.2008
Import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum
20.11.2008
31.10.2008
Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon
16.07.2008
09.07.2008
Biproduktdirektivet om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
30.04.2003

2007/135

01.05.2010
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
26.07.2004

2005/048

30.04.2004
05.04.2002
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjeland
29.11.2007
10.09.2009
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
22.12.2006
Omsetning av grønnsaksfrø: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2004

2006/108

23.09.2006
01.10.1999
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2004

2006/108

23.09.2006
01.10.1999
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia
09.11.2005
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
20.08.2004

2005/028

12.03.2005
12.04.2005
Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
01.07.2004

2004/093

10.07.2004
01.04.2005
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe
01.07.2004

2004/093

10.07.2004
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
23.06.2003

2004/093

10.07.2004
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser: endringsbestemmelser
17.12.1999

2001/029

31.03.2001
01.08.2003
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
19.07.2002

2003/040

17.05.2003
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
01.03.2002

2002/123

05.10.2002
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
30.06.2001

2002/074

26.06.2002
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
16.05.2000

2001/125

24.11.2001
05.04.2002
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
24.08.2002

2001/136

24.08.2002
Godkjenning Østerrikes plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe
22.12.1999

2001/041

31.03.2001
31.03.2011
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
26.06.1999

2000/028

01.04.2000
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe
01.10.1993

1994/007

01.07.1994
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
06.01.1993

1994/007

Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
01.03.2004

2005/044

30.04.2005
30.11.2005
Handel med frø fra olje- og fiberplanter
09.08.2002

2003/040

17.05.2003
13.09.1999
Omsetning av grønnsaksfrø
09.08.2002

2003/040

17.05.2003
13.09.1999
Handel med frø til sukkerbete og fôrbete
09.08.2002

2003/040

17.05.2003
13.09.1999
Omsetning av såkorn
01.07.1968
01.01.1994
13.09.1999
Omsetning av frø fra fôrvekster
01.07.1968
01.01.1994
13.09.1999
Uønskede stoffer i dyrefôr
30.04.2003

2003/067

21.05.2003
27.08.2003
Dyrevern under transport
01.12.1991
01.01.1999
08.02.1999
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
19.11.2005

2005/046

30.04.2005
20.02.2004
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
30.09.1991
01.01.1994
01.07.1996
Kontroll av salmonella og andre smittestoffer i næringsmidler
12.06.2004

2005/049

30.04.2005
23.12.2005
Kartlegging av zoonoser
12.04.2004

2005/049

30.04.2005
23.12.2005
Forbud mot bovint veksthormon (BST) til melkekyr
01.01.2000

2001/127

24.11.2001
Kontroll av restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter
30.06.1997

1998/069

01.01.1999
27.01.2000
Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold
01.07.1997

1998/069

01.01.1999
27.01.2000
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt
01.01.1992
01.01.1994
01.07.1994
Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter
01.01.1993
01.01.1999
01.09.1999
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
31.12.2004

2003/166

31.12.2004
09.09.2005

Sider