Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv
01.01.1994
01.01.1999
01.01.1999
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
01.01.1991
01.01.1994
23.06.1994
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien
01.01.1992
01.01.1994
01.07.1994
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit
04.04.1991
01.01.1994
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin
30.06.1965
01.01.1994
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest
01.07.2003
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
01.11.2002

2003/026

15.03.2003
24.10.2003
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke
01.01.1992
01.01.1994
31.12.1998
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
30.06.2004

2004/188

25.09.2004
07.08.2007
Referanseorganet for vurdering av renrasede avlsdyr av storfe: Interbull
31.07.1996

1999/076

26.06.1999
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr
01.01.1992
01.01.1994
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
01.07.1991
01.01.1994
01.09.1993
Renrasede avlsdyr av sau og geit
01.01.1991
01.01.1994
01.01.1994
Avlstekniske standarder for svin
01.01.1991
01.01.1994
01.01.1994
Kjæledyrforordningen 2003 om forflytning av kjæledyr
03.07.2003

2005/092

09.07.2005
Sertifikater for dyr og animalske produkter
31.01.1997

1999/076

26.06.1999
23.12.1998
Merking, registrering og rapportering av småfe
29.01.2004

2005/025

12.03.2005
30.11.2005
Databaserte veterinærrutiner ved importkontroll
14.09.1992
01.01.1999
Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland
01.12.1991
01.01.1994
01.01.1999
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
01.07.1991
01.01.1994
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland
01.07.1999

1999/076

01.07.1999
13.09.2001
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
01.01.2002

2001/148

01.01.2002
04.05.2001
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
01.05.2004
01.05.2004
22.05.2007
Renrasede avlsdyr av storfe
01.01.1979
01.01.1994
13.01.1999
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater
03.12.2008
16.02.2009
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina
04.11.2008
Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina
15.10.2008
15.10.2008
Nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Romania
09.09.2008

2010/001

30.01.2010
Fugleinfluensa i Storbritannia
27.06.2008
27.06.2008
Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
04.09.2008

2010/001

30.01.2010
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
01.01.2008

2010/001

30.01.2010
Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum
01.09.2008
13.08.2008
Lister over virksomheter på veterinærområdet skal sendes til Kommisjonen
08.01.2008

2009/022

18.03.2009
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland
25.08.2008
06.08.2008
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
25.08.2008
11.08.2008
Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser
21.08.2008
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
22.02.2006

2007/004

28.04.2008
20.07.2007
Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
04.04.2008
19.03.2008
Import av fugler
01.07.2007
01.01.2009
Import av honning fra Brasil
03.04.2008
Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA
14.08.2008
Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge
01.08.2008

2010/001

30.01.2010
27.02.2009
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits
28.07.2008
16.09.2008
Regioner i Polen som er fri for enzootisk kvegleukose
31.07.2008

2010/001

30.01.2010
Om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
25.07.2008
09.07.2008
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre
01.07.2008
Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler
17.07.2008
01.01.2009
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
01.07.2008
05.08.2008
Godkjente instanser til føring av register over svin i USA
01.06.2008
Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA
07.07.2008
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
16.08.2008

2009/006

06.02.2009
18.02.2009
Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
26.06.2008
10.06.2008
Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland
01.06.2008
04.08.2008
Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
20.06.2008

2010/001

30.01.2010
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
09.01.2008

2008/060

07.06.2008
07.06.2008
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
09.01.2008

2008/060

07.06.2008
07.06.2008
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
20.01.2008

2008/063

07.06.2008
12.08.2008
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
12.01.2008

2008/063

07.06.2008
12.08.2008
Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
19.12.2007

2008/061

07.06.2008
10.06.2008
Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
06.04.2008

2008/061

07.06.2008
10.06.2008
Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina
13.06.2008
13.06.2008
Import av fiskevarer fra Fijiøyene
25.05.2008
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
09.06.2008
10.06.2008
Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
24.06.2008

2010/001

30.01.2010
18.02.2010
Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
17.11.2006

2007/041

28.04.2007
30.04.2008
Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge
21.05.2008

2010/001

30.01.2010
01.02.2010
Innførsel fra tredjeland av økologiske landbruksprodukter
08.05.2008

2009/026

14.03.2009
19.03.2009
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
17.11.2007

2008/045

26.04.2008
21.05.2008
Omsetning av frø fra fôrveksten geitvikke (strekbelg)
31.12.2008

2008/044

31.12.2008
24.06.2008
Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer
17.12.2007

2008/043

26.04.2008
28.04.2008
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
15.04.2008
15.04.2008
Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland
01.03.2008
Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland
14.03.2008
Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia
28.03.2008
28.03.2008
Dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet
24.04.2008
Import av oksesæd
02.03.2008
Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i og på korn
29.02.2008

2009/027

14.03.2009
Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering)
20.02.2008

2009/004

06.02.2009
19.02.2009
Import av visse fugler til EU: godkjente karantenefasiliteter i Spania, Tsjekkia og Tyskland
20.02.2008
Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler
28.01.2008

2008/099

27.09.2008
29.09.2008
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros
06.02.2008
23.01.2008
Import av fersk oksekjøtt fra Brasil
18.10.2008
18.01.2008
Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
01.01.2008

2007/072

01.01.2008
01.01.2008
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
15.02.2008

2007/047

15.02.2008
12.10.2007
Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
15.02.2008

2007/047

15.02.2008
12.10.2007
Grenseverdier for visse plantevernmidler
21.01.2008

2007/007

21.01.2008
03.05.2007
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
14.07.2007

2008/045

26.04.2008
21.05.2008
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
29.05.2007

2008/002

02.02.2008
02.02.2008
Godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av enzymet 3-fytase som tilsetningstoff i fôr
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til verpehøner
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av nytt bruksområde for benzosyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff
22.10.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
03.08.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
25.07.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
25.07.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2004
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
20.07.2007

2008/021

15.03.2008
04.04.2008

Sider