Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
17.01.2018

2017/219

17.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
30.06.2017

2017/218

16.12.2017
18.12.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
01.07.2017

2017/211

16.12.2017
18.12.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
27.01.2017

2017/223

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
12.12.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017

2017/220

16.12.2017
18.12.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
25.07.2017

2017/216

16.12.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
19.07.2017

2017/194

28.10.2017
06.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
22.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia
06.11.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
23.11.2017
24.11.2017
Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2018

2017/078

01.01.2018
01.01.2018
Veterinærkontrolldirektivet
01.07.1992
01.01.1994
01.01.1999
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
11.10.2017
03.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
28.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria
21.10.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
25.05.2017

2017/156

23.09.2017
27.10.2017
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr (revisjon)
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
01.07.2017

2017/193

28.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia
12.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
13.10.2017
15.10.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
26.07.2017

2017/159

23.09.2017
11.10.2017
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
01.05.2017

2017/164

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
28.04.2017

2017/164

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
21.05.2017

2017/158

23.09.2017
26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2017

2017/158

23.09.2017
26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017

2017/157

23.09.2017
26.09.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
21.09.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
05.09.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
02.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
04.08.2017

2017/163

23.09.2017
26.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
04.08.2017

2017/163

23.09.2017
26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
12.06.2017

2017/162

23.09.2017
26.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
07.06.2017

2017/161

23.09.2017
26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
12.06.2017

2017/162

23.09.2017
26.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
28.07.2017

2017/160

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
13.06.2017

2017/167

23.09.2017
25.09.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
11.07.2017

2017/159

23.09.2017
25.09.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
31.05.2017

2017/154

23.09.2017
25.09.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
24.05.2017

2017/154

23.09.2017
25.09.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
19.05.2017

2017/165

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
28.04.2017

2017/182

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
03.11.2017

2017/182

03.11.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
27.10.2017

2017/181

27.10.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
26.04.2017

2017/181

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
27.04.2017

2017/181

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
26.04.2017

2017/181

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.03.2017

2017/180

23.09.2017
25.09.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
31.05.2017

2017/151

23.09.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
10.04.2017

2017/153

23.09.2017
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)
06.03.2017

2017/152

23.09.2017
Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner
01.03.2017

2017/152

23.09.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
17.08.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
17.08.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
11.08.2017
18.08.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
07.08.2017
18.08.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
28.07.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
17.07.2017
02.08.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
04.08.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen
13.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
04.04.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
05.04.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
03.04.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
31.03.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
29.03.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
30.03.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
03.04.2017

2017/121

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
14.03.2017

2017/120

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/120

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
06.02.2017

2017/120

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
06.02.2017

2017/120

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/120

08.07.2017
30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/120

08.07.2017
30.07.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
26.04.2017

2017/127

08.07.2017
10.07.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
24.03.2017

2017/125

08.07.2017
07.07.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205

2017/124

08.07.2017
10.07.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest
28.02.2017

2017/140

08.07.2017
11.07.2017
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
16.02.2017

2017/139

08.07.2017
11.07.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
08.04.2017

2017/128

08.07.2017
07.07.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
23.02.2017

2017/141

08.07.2017
10.07.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.02.2017

2017/141

23.08.2017
10.07.2017
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
01.07.2018

2017/140

01.07.2018
07.07.2017
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.01.2017

2017/119

08.07.2017
10.07.2017
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
01.09.2014

2017/123

08.07.2017
10.07.2017
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
01.01.2017

2017/118

08.07.2017
10.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
08.07.2017
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
01.10.2016

2017/004

04.02.2017
04.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
05.07.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
01.07.2017
01.07.2017
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
01.07.2017
01.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia og Frankrike
23.06.2017
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum
10.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
09.06.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
28.02.2017

2017/077

06.05.2017
26.05.2017

Sider