EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
30.01.2019
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
01.02.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
01.02.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
01.02.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
01.02.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
01.02.2019
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
01.02.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
01.02.2019
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
01.02.2019
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
01.02.2019
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
01.02.2019
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse