EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.04.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
08.04.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
08.04.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
12.06.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
02.01.2020
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
24.05.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
03.12.2020
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
Abonner på EØS-frister for anvendelse