EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
05.07.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
22.07.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
01.08.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
01.08.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
01.08.2019
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.09.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
29.09.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse