Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
07.12.2016
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
07.12.2016
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
07.12.2016
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
07.12.2016
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.12.2016
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
07.12.2016
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
07.12.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
07.12.2016
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
06.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
06.12.2016
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
02.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
01.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
01.12.2016
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
30.11.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
30.11.2016
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
30.11.2016
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
30.11.2016
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
30.11.2016
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
30.11.2016
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
30.11.2016
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
30.11.2016
Beredskap i elektrisitetssektoren
30.11.2016
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
30.11.2016
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
30.11.2016
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
30.11.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
29.11.2016
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
28.11.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
28.11.2016
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
26.11.2016
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
25.11.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
25.11.2016
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
25.11.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
25.11.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
23.11.2016
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
23.11.2016
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
23.11.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
22.11.2016
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
16.11.2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
16.11.2016
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)
15.11.2016
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
14.11.2016
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
14.11.2016
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
14.11.2016
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2016
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
09.11.2016
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
08.11.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
07.11.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
07.11.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
04.11.2016
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
31.10.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
28.10.2016
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
26.10.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
24.10.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
21.10.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
20.10.2016
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
19.10.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
19.10.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
19.10.2016
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
18.10.2016
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
18.10.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
18.10.2016
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
17.10.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
14.10.2016
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
13.10.2016
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
13.10.2016
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
13.10.2016
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
13.10.2016
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
13.10.2016
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
10.10.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
10.10.2016
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
07.10.2016
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
07.10.2016
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
07.10.2016
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
05.10.2016
Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr
05.10.2016
EU-referanselaboratorium for småfepest
04.10.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
04.10.2016
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.10.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
04.10.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
04.10.2016
Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt
04.10.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
04.10.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Polen
04.10.2016
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
04.10.2016
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
30.09.2016
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
28.09.2016
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
28.09.2016
Statistikk om plantevernmidler
27.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
27.09.2016
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
23.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
23.09.2016
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
23.09.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
23.09.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
22.09.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
22.09.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
22.09.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
22.09.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
22.09.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
22.09.2016
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
21.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
21.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
20.09.2016
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
16.09.2016
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
16.09.2016
Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum
15.09.2016
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2016
eKom-direktivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
14.09.2016
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
14.09.2016
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
14.09.2016
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
14.09.2016
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
14.09.2016
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
14.09.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
14.09.2016
Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose
14.09.2016
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Litauen
14.09.2016
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
13.09.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.09.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen
13.09.2016
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
13.09.2016
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
13.09.2016
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
13.09.2016
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
13.09.2016
Tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar
13.09.2016
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser
12.09.2016
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
12.09.2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
12.09.2016
Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
12.09.2016
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
12.09.2016
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
12.09.2016
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
12.09.2016
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
12.09.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
12.09.2016
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
12.09.2016
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
12.09.2016
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.09.2016
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
07.09.2016
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
07.09.2016
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
07.09.2016
Felles regler for sivil luftfart: flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner
05.09.2016
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
31.08.2016
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
30.08.2016
Europeisk år for kulturarv 2018
29.08.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland
24.08.2016
Europeisk sosialstatistikk
23.08.2016
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
22.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
21.08.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
18.08.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i visse land
09.08.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
08.08.2016
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
02.08.2016
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
28.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
27.07.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
27.07.2016
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
26.07.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.07.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
20.07.2016
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
20.07.2016
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
20.07.2016
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
19.07.2016
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
17.07.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
14.07.2016
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
14.07.2016
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.

Sider