Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Dørsalgdirektivet
20.12.1985
Produktansvarsdirektivet
25.07.1985
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
27.06.1985
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
30.12.1983
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
13.06.1983
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
17.12.1982
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
10.12.1982
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
03.12.1982
Direktiv om måleenheter
20.12.1979
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
19.12.1978
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
25.07.1978
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
13.02.1978
Renrasede avlsdyr av storfe
25.07.1977
Skolegang for barn av vandrearbeidere
25.07.1977
Advokattjenestedirektivet
22.03.1977
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
13.12.1976
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
27.07.1976
Kosmetikkdirektivet
27.07.1976
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
04.05.1976
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
04.05.1976
Aerosoldirektivet
20.05.1975
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren
18.05.1972
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
24.04.1972
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser
21.03.1972
Krystalglassdirektivet
15.12.1969
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
27.06.1967
Omsetning av såkorn
14.06.1966
Omsetning av frø fra fôrvekster
14.06.1966
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin
26.06.1964
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.10.0218
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.

Sider