Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser of identitetskontroll
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om tillatte ønologiske framgangsmåter
EU-henstilling om individuelle læringskontoer for etterutdanning for voksne
Ernæringspåstander på matvarer: endringer til listen
Energimerking av støvsugere
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering)
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger

Sider