Passasjerskipspakkken

Forsiden - Pakke - Passasjerskipspakkken
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
21.12.2019
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
21.12.2019
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
21.12.2019