En europeisk strategi for IKT-forskning og -innovasjon

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen. En europeisk strategi for forskning, utvikling og innovasjon på IKT-området: Økt innsats og effektivitet

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.3.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsens konklusjon, dansk utgave)

Som verdens største økonomi, der samtidig udgør den største andel af verdens iktmarked, kan Europa tillade sig at have høje ambitioner om, at dets virksomheder, regeringer, F&U-centre og universiteter skal føre an i ikt-udviklingen, investere mere i innovation på ikt-området og skabe grobund for nye virksomheder. Hvis det lykkes Europa at øge investeringerne, samle ressourcerne, hvor det er nødvendigt, og skabe konkurrencedygtige og innovationsvenlige markeder, kan vi se frem til følgende situation i 2020:

– Europa har fordoblet sine private og offentlige investeringer i F&U på iktområdet, fordoblet investeringerne af risikovillig kapital i højvækst-smv'er og tredoblet brugen af prækommercielle indkøb af ikt.

– Europa har opbygget yderligere fem ikt-ekspertisepoler i verdensklasse, målt efter de private og offentlige investeringer i polerne.

– Europa har skabt grobund for nye innovative ikt-virksomheder, således at en tredjedel af alle udgifter til F&U på ikt-området investeres af virksomheder, der er oprettet i løbet af de seneste to årtier.

– Europas ikt-sektor leverer ikt i et omfang, der svarer til den andel, som EU udgør af verdensmarkedet for ikt.

I denne meddelelse foreslår Kommissionen en kombineret indsats for at stimulere efterspørgslen og styrke udbuddet inden for forskning, udvikling og innovation på ikt-området i Europa. Dette kræver øgede investeringer i programmer på både udbuds- og efterspørgselssiden, et styrket samarbejde mellem de berørte parter og støtte til projekter, der strækker sig over hele innovationskæden.

Strategien bør åbne nye markeder på grundlag af tydeligere afgrænsede brugerbehov, der gør det muligt at afkorte innovationscyklussen, reagere hurtigere på samfundsøkonomiske udfordringer og skabe nye muligheder for erhvervslivet i Europa. Den bør medføre et hurtigere afkast af investeringerne og dermed gøre Europa mere attraktivt for investorer, virksomheder og forskere.

Medlemsstaterne opfordres til at støtte den foreslåede strategi og tilskynde de nationale og regionale myndigheder og private interesseparter til at deltage i forberedelsen af fremtidige tiltag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg