EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS)

Tittel

Satellite navigation: Public consultation on applications of EU satellite navigation programmes (Galileo and EGNOS)

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.4.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

Objective of the consultation
The objective of this public consultation is to obtain input and a broader range of views on the way the European Commission should maximise and ensure the market uptake of GNSS downstream applications and of the European GNSS downstream applications in particular.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg