EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre

Tittel

Establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2015 and beyond

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

The objective of this consultation is to consult stakeholders on the priorities for the development of network codes and guidelines for 2015 and beyond. The European Commission has to establish in accordance with Article 6(1) of Regulation (EC) No.714/2009 ("the Electricity Regulation") and Article 6(1) of Regulation (EC) No. 715/2009 ("the Gas Regulation") an annual priority list identifying the areas to be included in the development of network codes.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg