EU-strategi for Arktis (oppdatering)

Tittel

(Under forberedelse) Felles meddelelse til Europaparlamentet og Rådet. En politikk for Den europeiske union for Arktis

(In preparation) Joint Communication to the European Parliament and the Council. A European Union Policy towards the Arctic Region

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 29.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.7.2020)

Politikken for Arktis: EU indleder høring om den fremtidige tilgang

Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil iværksatte i dag i fællesskab en offentlig høring om vejen frem for Den Europæiske Unions politik for Arktis. Høringen vil gøre det muligt at indlede en bred debat om EU's politik for Arktis set i lyset af de nye udfordringer og muligheder, herunder EU's ambitioner i forbindelse med den Europæiske Grønne Pagt. Kommissionens formål med høringen er at få input til den eksisterende politiks styrker og svagheder med henblik på eventuelt at udarbejde en ajourført strategi.

Josep Borrell, højtstående repræsentant/næstformand, udtaler: "Arktis er et grænseområde, der internationalt er genstand for betydelig opmærksomhed. Klimaændringerne forandrer sig dramatisk i regionen og har øget geopolitisk betydning med en række aktører, der oplever nye strategiske og økonomiske muligheder i Arktis. Vi skal sikre, at Arktis forbliver en zone med et begrænset og fredeligt samarbejde, hvor problemer løses gennem en konstruktiv dialog. Den Europæiske Union skal være parat til at forvalte den nye dynamik effektivt under hensyntagen til vores interesser og værdier”.

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, tilføjer: "Det, der sker i Arktis, er ikke isoleret til Arktis. Det vedrører os alle. EU skal være på forkant med udviklingen, idet Unionen bør fastlægge en klar og sammenhængende politik for Arktis med henblik på at tackle udfordringerne i de kommende år. På grundlag af den ekspertise og de opfattelser, som vil være et resultat af høringen, vil vi være i stand til at udarbejde en stærk strategi for regionen.”

Høringen vil bidrage til at:

i) tage EU's rolle i arktiske anliggender op til fornyet overvejelse,

ii) at revidere de tre prioriteter i den nuværende fælles meddelelse om en integreret EU-politik om Arktis og foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse og

iii) udpege eventuelle nye politiske områder, der skal inddrages.

Bekæmpelse af klimaforandringer og virkningerne heraf og miljøbeskyttelse er centrale mål for regionen. Fremme af bæredygtig udvikling i Arktis til gavn for dem, der bor der, herunder den oprindelige befolkning, er en anden prioritet for EU. I dette øjemed er det afgørende, at vi løbende forbedrer vores viden om de forandringer, der sker i den arktiske region, og finder frem til holdbare løsninger. Videnskab, innovation og stærk støtte til multilateralt samarbejde understøtter EU's tilgang til Arktis.

Baggrund

EU's politik for Arktis er regelmæssigt blevet ajourført, siden den blev formuleret i 2008. EU's nuværende politik for Arktis er fastlagt i en fælles meddelelse fra 2016. I december 2019 opfordrede Rådet Kommissionen og den højtstående repræsentant til at fortsætte implementeringen af politikken, idet man samtidig indledte en proces med henblik på at ajourføre EU's politik for Arktis. Den nuværende politik fokuserer på tre prioriteter: klimaændringer og beskyttelse af det arktiske miljø, bæredygtig udvikling i og omkring Arktis og internationalt samarbejde om arktiske spørgsmål. Den offentlige høring, der blev iværksat i dag, løber indtil den 6. november 2020.

Yderligere oplysninger

Offentlig høring

Fælles meddelelse om en integreret EU-politik om Arktis