EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling

Tittel

Monitoring industrial research: the 2011 EU industrial R&D investment scoreboard

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.10.2011, dansk utgave)

F&U-resultattavlen: EU's topvirksomheder øger deres investeringer i innovation, men halter stadig bag efter konkurrenterne på verdensplan
Bruxelles, den 18. oktober 2011 – 2011-udgaven af Europa-Kommissionens resultattavle over virksomhedernes F&U-investeringer viser, at de største EU-virksomheder på ny har øget deres F&U-investeringer betydeligt i 2010 - med 6,1 % - efter et fald på 2,6 % i 2009. Dog viser tallene for de 1400 største virksomheder i verden, at EU-virksomhederne som helhed halter bag efter de vigtigste konkurrenter i USA og visse lande i Asien, når det gælder F&U-vækst. Generelt var der tale om en positiv tendens i 2010, idet F&U-investeringerne på verdensplan steg med 4 % - et solidt opsving efter det fald på 1,9 %, vi oplevede i 2009. De 50 største virksomheder på verdensplan, når det gælder samlede F&U-investeringer, omfatter 15 EU-virksomheder, 18 amerikanske virksomheder og 13 virksomheder fra Japan. To medicinalfirmaer fører an: Roche fra Schweiz (7, 2 mia. EUR), fulgt af Pfizer fra USA (7mia. EUR). Volkswagen (6,3 mia. EUR) ligger på sjettepladsen og er EU's største F&U-investor, fulgt af Nokia (nr. 11 på listen med 4,9 mia. EUR), Daimler (nr. 13 med 4,8 mia. EUR) og Sanofi-Aventis (nr. 14 med 4,4 mia. EUR).

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtalte: "Opsvinget i EU-virksomhedernes F&U-investeringer er et positivt signal, eftersom det er vores mål at skabe øget vækst og beskæftigelse gennem innovation i Europa. Men den omstændighed, at vi stadig halter bag efter visse konkurrenter på verdensplan, viser, at vi er nødt til at forbedre vilkårene for virksomhederne yderligere i overensstemmelse med målene for innovation i EU. Det er derfor vigtigt, at Kommissionens seneste og kommende forslag om et enhedspatent, standarder, offentlige indkøb og risikovillig kapital vedtages og gennemføres hurtigt."

De amerikanske virksomheder klarede sig endnu bedre end EU's i 2010: deres F&U-investeringer steg med 10 % (efter et fald på 5,1 % i 2009). Virksomheder fra visse lande i Asien kunne fortsat fremvise en meget stærk vækst i F&U-investeringsniveauet, bl.a. 29,5 % for kinesiske virksomheder og 20,5 % for virksomheder fra Sydkorea. De 1400 selskaber på resultattavlen havde over 40 mio. medarbejdere i 2010, 3 % flere end i 2009. En analyse af udviklingen i de sidste otte år viser, at væksten i beskæftigelsen i F&U-intensive sektorer generelt er højere end i andre sektorer og mindre påvirket af den økonomiske nedgang.

Over to tredjedele af F&U-investeringerne hos virksomhederne på resultattavlen kommer fra virksomheder i de tre største medlemsstater, og de tyske selskaber tegner sig for den største årlige vækst (8,1 %). Dette skyldes hovedsagelig bilproducenterne Daimler, Volkswagen og BMW. Væksten i F&U-investeringerne hos de britiske selskaber var 5,8 %, hvilket er tæt på EU-gennemsnittet, sammenlignet med 3,8 % for de franske selskaber.

I andre medlemsstater tegner nogle få enkelte store virksomheder sig for en høj andel af væksten i F&U-investeringerne. Der er bl.a. tale om Novo Nordisk (27,3 %) og Vestas (49,8 %) i Danmark og Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) og Amadeus (33,2 %) i Spanien.

Hurtigt voksende virksomheder som TomTom (Nederlandene) inden for elektronisk udstyr, Autonomy (UK) og Gameloft (Frankrig) i softwaresektoren samt Morphosys (Tyskland) inden for bioteknologi fremhæves som succeshistorier i betragtning af deres meget fine resultater i 2010.

Baggrund
EU's resultattavle for virksomhedernes F&U-investeringer offentliggøres hvert år af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Forskning og Innovation og Det Fælles Forskningscenter) og indeholder oplysninger om 1400 topvirksomheder verden over (400 baseret i EU og 1000 fra resten af verden), ordnet efter deres investeringer i F&U. Resultattavlen måler den samlede værdi af virksomhedernes F&U-investeringer verden over, uanset hvor den pågældende F&U udføres.

"Innovation i EU" er et af de syv flagskibsinitiativer under Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Målet for initiativet er at sikre, at Europa leverer forskning i verdensklasse, og at fjerne hindringerne for innovation – f.eks. dyre patenter, markedsopsplitning, langsom standardisering og mangel på kvalifikationer – så nye ideer hurtigt kan nå ud på markedet. Desuden er det målet at få den offentlige og den private sektor til at samarbejde på en helt ny måde, især gennem innovationspartnerskaber mellem EU-institutionerne, de nationale og regionale myndigheder og erhvervslivet.

Yderligere oplysninger om Europas 50 største virksomheder: se MEMO/11/705.

Yderligere oplysninger om flagskibsinitiativet "Innovation i EU":
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Nøkkelinformasjon