Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett

Tittel

Undersøkelse av hvordan flypassasjerers rettigheter etterkommes (uavhengig rapport utarbeidet på oppdrag av Europakommisjonen)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.5.2009, dansk utgave)

Forbrugere: Luftfartsselskaberne rydder op i deres online-billetsalg
Nye resultater af en EU-undersøgelse af europæiske luftfartsselskabers praksis for online-billetsalg er i dag blevet offentliggjort, og de viser, at luftfartsselskaberne har ændret adfærd, så de i højere grad følger forbrugerbeskyttelsesreglerne. Resultaterne fremgår af den endelige rapport om en 18 måneder lang indsats for at bekæmpe vildledende reklame og urimelig handelspraksis. Der blev i september 2007 indledt en nærmere undersøgelse i samarbejde med myndighederne i 15 medlemsstater og i Norge med henblik på håndhævelse af EU-reglerne, og som følge heraf har luftfartsselskaberne korrigeret 115 hjemmesider ud af de 137, der blev undersøgt. Efter en supplerende kontrol, der omfattede uafhængige anonyme testindkøb i marts 2009 hos 67 større luftfartsselskaber, har 52 luftfartsselskaber enten fået en "ren tilstandsrapport" og har forpligtet sig til at opretholde samme standard eller har straks reageret på Kommissionens henvendelser med løfte om at løse de resterende problemer (jf. nedenstående lister). I forbindelse med den supplerende kontrol blev der anvendt en omfattende tjekliste med 14 punkter, der først var blevet godkendt af luftfartssektoren, og som hjemmesiderne derefter blev tjekket efter. Kommissionen arbejder nu på at udarbejde en aftale, der omfatter hele sektoren, så luftfartsselskaberne i hele EU får samme handelsvilkår og forpligter sig til at ajourføre deres hjemmesider efter en høj standard.

Meglena Kuneva, EU-kommissær for forbrugere, sagde: "Denne EU-undersøgelse af luftfartsselskaberne har betydet, at luftfartsselskaberne i hele EU har ændret deres hjemmesiders udseende. Men vi må ikke bare lade stå til, der er stadig meget at gøre. Denne første EU-dækkende undersøgelse er dog blevet taget yderst alvorligt og har skabt resultater. Næste skridt bliver en aftale, som skal omfatte hele sektoren, og vi vil forsætte med at overvåge udviklingen i sektoren meget nøje."

Antonio Tajani, næstformand for Kommissionen og EU-kommissær for transport, sagde: "Ifølge forordningen om luftfartsaftaler har luftfartselskaberne pligt til at gøre priserne fuldt gennemskuelige. Luftfartsselskaberne har pligt til at anvende høje standarder over hele linjen. Det er vort ansvar at sikre, at alle spillere overholder de samme regler. Det er af største betydning for forbrugeren, der gerne vil kunne sammenligne de forskellige luftfartsselskabers priser, så de kan træffe et fornuftigt valg."

1. Resultaterne af "Rent hus"-undersøgelsen af flybilletsalg i 2007

Håndhævelsen er nu fuldført i 85 % af sagerne. Af de 137 hjemmesider, der blev undersøgt, og som omfattede ca. 80 luftfartsselskaber, er de 115 nu blevet korrigeret (se det sammenfattende skema i vedlagte MEMO/09/238 med oplysninger om håndhævelsen pr. ultimo marts 2009).

2. Den supplerende kontrol af luftfartsselskaberne

Den supplerende kontrol var en omfattende overvågning af den overordnede situation vedrørende online-flybilletsalget, hvor der samtidig skulle tages højde for, at to nye EU-retsakter om fremme af forbrugerbeskyttelse var trådt i kraft siden den første "Rent hus"-aktion i september 2007 (direktivet om urimelig handelspraksis og forordningen om luftfartsaftaler). Ved hjælp af en tjekliste med 14 punkter, der var godkendt af luftfartssektoren (jf. MEMO/09/238), kontrollerede man de syv største hjemmesider for flybilletsalg i alle 27 medlemsstater. Det berørte 67 luftfartsselskaber og omkring 339 mio. passagerer i alt. Resultaterne af den høring, som Kommissionen gennemførte på grundlag af undersøgelsesresultaterne, herunder de løfter, luftfartsselskabernes har afgivet, er sammenfattet nedenfor (se skemaet i bilag 1 til pressemeddelelsen).

Hvad sker der nu?

• Resultaterne af den supplerende kontrol er videregivet til de nationale håndhævelsesmyndigheder, der om nødvendigt følger op herpå
• Kommissionen arbejder sammen med luftfartssektoren for at få udarbejdet en aftale, der omfatter hele sektoren, og som skal omhandle opretholdelse af standarder, herunder tilsyn ved en uafhængig tredjepart
• Kommissionen fremsætter i juni 2009 en meddelelse om håndhævelse med henblik på at styrke arbejdet i netværket af nationale håndhævelsesmyndigheder (netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde), der nu har fungeret i to år.