Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister

Tittel

Grønnbok. Sikkerhet i forbindelse med turistinnkvarteringsfasiliteter

Green Paper. Safety of Tourism Accommodation Services

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 08.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens grønnbok, dansk utgave)

Formålet med dette dokument er at indsamle oplysninger om faktuelle aspekter og om de interesserede parters holdning og forventninger samt at fremme en offentlig debat om sikkerheden i forbindelse med turistindkvartering. Europa-Kommissionen er fast besluttet på at foretage en omhyggelig afvejning af politikker, forslag og ethvert andet instrument på alle trin lige fra planlægning til gennemførelse og revision. Grønbogen har derfor til formål at erhverve passende viden om de emner, den dækker, og indebærer ikke et forudbestemt handlingsforløb – eller behovet for nye foranstaltninger på EU-plan – som resultat af høringen.

Kommissionen opfordrer alle interesserede parter til at indsende deres bidrag som svar på de spørgsmål, der er stillet i dette dokument. Bidragene skal ikke nødvendigvis omfatte alle de spørgsmål, der er rejst i dette dokument.

Bidragene vil blive offentliggjort på internettet, medmindre respondenten udtrykkeligt anmoder om, at de behandles fortroligt. Det er vigtigt at læse den specifikke erklæring om databeskyttelse, hvoraf det fremgår, hvordan Deres personoplysninger og bidrag vil blive behandlet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2014