Handlingsplan for organdonasjon og -transplantasjon (2009-2015)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Handlingsplan for organdonasjon og -transplantasjon (2009-2015): styrket samarbeid mellom medlemslandene

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den 31. maj 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse om organdonation og -transplantation. Meddelelsen og den medfølgende konsekvensanalyse indeholder en række forslag til foranstaltninger på fællesskabsplan og i medlemsstatsregi, der skal bidrage til at øge antallet af organdonorer i hele EU og garantere kvalitet og sikkerhed i disse procedurer. Der foreslås i meddelelsen en tostrenget indsatsmekanisme: en handlingsplan, der udvider den aktive koordinering og det aktive samarbejde medlemsstaterne imellem, suppleret af et retligt instrument indeholdende de grundlæggende principper for kvalitet og sikkerhed.

Efter vedtagelsen af denne første meddelelse indledte Kommissionen en række høringer af nationale eksperter og nøgleaktører, idet man satte fokus på kvalitets- og sikkerhedskrav i forbindelse med donation og transplantation af menneskelige organer samt prioriterede nøgleområder for den foreslåede handlingsplan. På grundlag af høringsprocessen kunne Kommissionen fastlægge 10 prioriterede foranstaltninger, inddelt i tre grupper svarende til følgende udfordringer:

• Forøgelse af antallet af organer, der stilles til rådighed
• Fremme af effektive og tilgængelige transplantationssystemer
• Forbedring af kvalitet og sikkerhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg