Kvaliteten av bensin og dieselolje til bruk i veitransport

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Kvaliteten av bensin og diselolje til bruk for veitransport i Den europeiske union. Femte årsrapport (rapporteringsår 2006)

Status:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 1.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Specifikationerne for benzin og dieselolie, der sælges i EU, er fastsat i bilagene til direktiv 98/70/EF. Siden den 1. januar 2005 har der kun eksisteret et sæt brændstofspecifikationer. Direktivet pålægger også medlemsstaterne at indgive kortfattede rapporter om kvaliteten af det brændstof, som sælges på deres territorium. Siden 2004 har medlemsstaterne aflagt rapporter om deres overvågning i overensstemmelse med enten den europæiske standard, EN 142747, eller systemer af tilsvarende pålidelighed. Ifølge artikel 8 i direktiv 98/70/EF (som ændret ved artikel 1, stk. 5, i direktiv 2003/17/EF) skal Kommissionen fremlægge resultaterne af medlemsstaternes rapporter om brændstofkvaliteten. I overensstemmelse hermed giver Kommissionen med denne femte rapport en kort oversigt over benzin- og dieselkvaliteten i EU samt over de solgte mængder i 2006. De tidligere års rapporter er tilgængelige på Kommissionens websted.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg