Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie

Tittel

Revisjonsstudie for økodesign- og energimerkeforordningene av støvsugere

Review study of ecodesign and energy labelling for vacuum cleaners

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2017)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for støvsugere, energimerkeforordning 665/2013 og økodesignforordning 666/2013. Studien pågår i perioden juli 2017-sommer 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Første interessentmøte er tentativt i mars 2018.

Formål med revisjonsstudiet

Den eksisterende kravforberedende studie fra 2009 vil bli oppdatert i henhold til den reviderte metodikken for forberedende studier (MEErP).
I oppdateringen inngår:

• En oppdatert oversikt over markedet, beholdningen og energiforbruket for støvsugere i EU

• En vurdering av virkningen av den eksisterende forordningen

• En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet i tråd med vedtaket av sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019

• Reskalering av produkter tilbake til A - G energimerkingsskalaen etter den reviderte rammeforskriften om energieffektivitetsmerking.

Fokus i studiet

I tillegg fokuserer revisjonen på de aspektene som er nevnt i revisjonsklausulen om miljøvennlig design (artikkel 7) i kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013, som er:

• Verifikasjonstoleransene i vedlegg III (Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013)

• Om batteridrevne støvsugere i full størrelse skal inkluderes

• Hvorvidt det er mulig å sette årlig energiforbruks-, støvopptaks- og støvgjenutslippskrav som er basert på måling med en delvis lastet snarere enn en tom beholder.

Studien skal også vurdere andre relevante aspekter som potensielle smutthull eller behov for avklaringer.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet