Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2011-2012

Tittel

Council conclusions on EU relations with EFTA countries

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 20.12.2012; Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 20.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU/EØS-nytts omtale 20.12.2012)

Rådets konklusjoner om EUs samarbeid med EFTA-landene
Rådet vedtok 20. desember konklusjonene om EUs samarbeid med EFTA-landene. I innledningen vises det til at samarbeidet de siste to årene har vært stabilt og nært, og at Rådet ser fram til en videre styrking og fordyping av forbindelsen. De fire EFTA-landene og EØS-avtalen omtales deretter i egne kapitler.

EØS-avtalen fungerer etter Rådets mening tilfredsstillende og tiltak for å redusere etterslepet av rettsakter blir positivt omtalt. Rådet understreker imidlertid at «the principles of homogeneity and legal certainty guarantee the efficiency, sustainability and ultimately the credibility of the single market and must therefore continue to guide the action of all parties in relation to the functioning of the EEA Agreement».

Rådet viser til Europakommisjonens arbeidsdokument om EØS-avtalen, og at de vil se nærmere på notatet de kommende månedene og diskutere dette på neste møtet i EØS-rådet.

EU sitt samarbeid med Norge omtales som å være preget av et høyt nivå av samarbeid og stabilitet, og Rådet utdyper dette i ni punker, blant annet:

• åpner for å se på forslag til et utvidet samarbeid på det sivilrettslige området
• ønsker et dypere samarbeid med Norge på utenriks- og sikkerhetsområdet, spesielt en fortsatt norsk deltakelse i EU-operasjoner.
• beklager at Norge har tatt selsaken til WTO
• ser fram til den kommende revisjon i 2013/14 av artikkel 19 om handel med landbruksprodukter, samtidig som man dypt beklager det norske tollvedtaket for ost og kjøtt. Rådet «strongly encourages» Norge til å reversere vedtaket.
• omtaler spesielt energi- og miljøsamarbeidet, fiskeripolitikken, Arktis og EØS-midlene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2012