Nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Siste nytt

Puslespillbrikke med EU-flagg inn i brikke med norsk flagg (Shutterstock)

I EØS-komiteens møte 22. september 2023 ble det vedtatt 56 beslutninger som innlemmer 102 nye rettsakter i EØS-avtalen.

Arbeidet med å gjøre EU-regelverk til EØS-regelverk og veien fram til det er gjennomført i norsk rett kan du lese mer om på våre Lær-mer-sider; Om beslutningsprosessen.

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon