Rapport og konsultasjon om e-fakturering

Tittel

Sluttrapport fra ekspertgruppen for elektronisk fakturering (e-fakturering)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.11.2009, engelsk utgave)

Report on e-Invoicing – Consultation
The European Commission has published today the report of expert group on e-Invoicing. The group was mandated to design a European e-Invoicing framework, to contribute to the uptake of open and interoperable electronic invoicing solutions within the EU. Particular emphasis was put on the needs of Small and Medium Enterprises (SMEs). The report, which does not necessarily represent the views of the Commission, will be open for consultation until 26 February 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
30.11.2009
Annen informasjon