Avfallsrammedirektivet: endringsbestemmelser om mål for reduksjon av matavfall

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2008/98/EF for fastsettelse av mål for reduksjon av matavfall

(In preparation) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC establishing food waste reduction targets

Siste nytt

Notat lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 1.10.2021)

Food waste reduction targets

Food waste continues to exhaust our natural resources and generates greenhouse gas emissions. The purpose of this initiative, which is one of the flagship initiatives announced in the EU’s Farm to Fork Strategy, is to propose legally binding food waste reduction targets, subject to an impact assessment. They will contribute to limiting the impact of the food supply chain on the environment and climate, and will thus create a more sustainable food system

Køreplaner

Feedbackperiode: TEKST

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)5979432

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet