Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger kredittvurderingsyråer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2012 av 7. februar 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til gebyr som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer

Commission Delegated Regulation (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om beregning og betaling av gebyrer fra kredittvurderingsbyråene til ESMA.

Status
Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.02.2012
Anvendelsesdato i EU
31.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 432-436
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2016
Anvendes fra i Norge
03.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0272
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro