Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til ekstrakter av grønn te som inneholder (-)-epigallokatekin-3-gallat

(In preparation) Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards green tea extract containing (-)-epigallocatechin-3-gallate

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget til regelverk kommer etter et felles initiativ fra Norge, Sverge og Danmark.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 5.10.2021)

Fødevaresikkerhed: begrænsning af brugen af grøn te-katekiner i fødevarer

Katekiner er en type kemisk forbindelse, som findes i grøn te. I 2018 afgav Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet en videnskabelig udtalelse om, at katekiner i ekstrakter af grøn te, der anvendes som kosttilskud, kunne medføre leverskader.

Denne udtalelse blev afgivet efter indberetninger om negative følger af forbruget af ekstrakter af grøn te.

På grundlag af denne videnskabelige udtalelse foreslår Europa-Kommissionen at begrænse anvendelsen af ekstrakter af grøn te for at sikre, at fødevarer, der indeholder dette stof, er sikre for mennesker at indtage.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 06 oktober 2021 - 03 november 2021

Udkast til forordning - Ares(2021)6090719

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet