Bindende standarder for likestillingsorganer

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om bindende standarder for likestillingsorganer

(In preparation) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on binding standards for equality bodies

Siste nytt

Høring om intitiativet for europaparlaments- og rådsdirektiv igangsatt av Kommisjonen 10.12.2021 med frist 18.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 23.7..2021)

Ligestillingsorganer: bindende standarder

Ligestillingsorganer fremmer ligebehandling ved at:

• hjælpe ofre for forskelsbehandling

• udføre uafhængige undersøgelser

• offentliggøre uafhængige rapporter

• komme med anbefalinger.

Men det er svært for dem at fungere optimalt, fordi deres mandat, indflydelse, status, uafhængighed, ressourcer og effektivitet varierer meget fra land til land i EU.

Med dette initiativ ønsker vi at styrke ligestillingsorganerne ved at fastsætte minimumsstandarder for, hvordan de skal fungere i kampen mod alle former for forskelsbehandling og på alle de områder, som er omfattet af EU's ligestillingsregler.

TEKST

Feedbackperiode: 23 juli 2021 - 20 august 2021

Køreplaner - Ares(2021)4733543