Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/962 av 2. juli 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/962 of 2 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for certain construction products

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 skal tekniske vurderingsorganer anvende metoder og kriterier i europæiske vurderingsdokumenter, hvis referencer skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, til vurdering af ydeevnen for de byggevarer, der er omfattet af disse dokumenter, med hensyn til byggevarernes væsentlige egenskaber.

(2) Efter flere anmodninger fra fabrikanter om europæiske tekniske vurderinger har de tekniske vurderingsorganer udarbejdet og vedtaget 19 europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(3) De europæiske vurderingsdokumenter, der er udarbejdet og vedtaget af de tekniske vurderingsorganer, omhandler følgende byggevarer:

— vandtætningskit baseret på polymere membraner til inden- og udendørs vægge og gulve i vådrum og swimmingpools

— kit til eksterne termiske isolationssystemer (ETICS) med puds på en- eller flerlagede vægge af træ

— termisk isolering lavet af løs mineraluld (MW),

— plader lavet af agglomereret naturkork til termisk og akustisk isolering,

— tre-dimensionale sømbeslag,

— skruer og gevindstænger til brug i trækonstruktioner,

— profilerede aluminiumssøm til brug i trækonstruktioner,

— strukturelle komposittrælastprodukter: lamineret træ (LSL),

— punktforbindere - svalehaler lavet af krydsfiner til krydslamineret træ,

— sammensatte træbaserede bjælker og søjler,

— gitterbjælker til forøgelse af stansebestandigheden af flade plader og søjler,

— isolerende bygningselementer til murværk,

— vertikale centrifugale regulatorer til stormvandsflow,

— faskinekasser, madrasser og sækkefaskiner lavet af sekskantet regelmæssigt snoet net, metallisk forbelagt, med eller uden ekstra organisk belægning,

— flade plasttagplader af genbrugsplast til selvbærende og/eller fuldt understøttet diskontinuerlig tagdækning og/eller yderbeklædning,

— ovenlys med bundet eller mekanisk fastgjort dækglas,

— fastgjorte ovenlysvinduer med brandmodstandsevne,

— klemsystemer til tilslutning af præfabrikerede betonelementer,

— eksternt bundne kompositsystemer med uorganisk matrix til styrkelse af beton og murværkskonstruktioner.

(4) Mens det europæiske vurderingsdokument vedrørende tre-dimensionale sømbeslag og det europæiske vurderingsdokument
vedrørende sammensatte træbaserede bjælker og søjler er udstedt med henblik på at erstatte de
tilsvarende tidligere anvendte retningslinjer for europæiske tekniske godkendelser, er de europæiske vurderingsdokumenter,
som organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet og vedtaget for de andre 17
byggevarer, udelukkende baseret på individuelle fabrikanters anmodninger om europæiske tekniske vurderinger.

(5) De europæiske vurderingsdokumenter, som organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet og
vedtaget, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I
til forordning (EU) nr. 305/2011. Referencerne for de pågældende europæiske vurderingsdokumenter bør derfor
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(6) Listen over europæiske vurderingsdokumenter offentliggøres ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU)
2019/450. Af hensyn til klarheden bør henvisninger til nye europæiske vurderingsdokumenter tilføjes til listen.

(7) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 bør derfor ændres.

(8) For at gøre det muligt at anvende de europæiske vurderingsdokumenter så tidligt som muligt bør denne afgørelse
træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.07.2020
Anvendelsesdato i EU
03.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet