CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Europaparlaments- og rådsforordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og oppheving av forordning (EF) nr. 1272/2008

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and repealing Regulation (EC) No 1272/2008

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 4.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 4.5.2021)

Revision af EU-lovgivningen om fareklassificering, -mærkning og -emballering af kemikalier

Med henblik på gennemførelsen af den grønne pagt fastsætter kemikaliestrategien for bæredygtighed en række tiltag, som kræver en målrettet revision af forordningen om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. Forskellige muligheder for revision vil blive analyseret i en konsekvensanalyse, og på grundlag af resultaterne vil Kommissionen fremlægge lovgivningsforslag til en revision af både den dispositive del af og bilagene til forordningen.

Køreplaner

Feedbackperiode: 04 maj 2021 - 01 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)2969734

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet