Det europeiske helsedataområdet

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning/direktiv om etablering av et rammeverk for et europeisk helsedataområde

(In preparation) Proposal for a Directive/Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a regulatory framework for a European Health Data Space (EHDS)

Siste nytt

Høring om initiativet med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 3.5.2021 med frist 26.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 23.12.2020)

Det europæiske sundhedsdataområde: digitale sundhedsoplysninger og -tjenester

Om dette initiativ

Det europæiske sundhedsdataområde har til formål at:

• fremme sikker udveksling af patientoplysninger (bl.a. når patienten rejser udenlands) og borgernes kontrol over deres egne sundhedsoplysninger

• støtte forskning i behandlinger, lægemidler, medicinsk udstyr og medicinske resultater

• fremme adgangen til og brugen af sundhedsoplysninger i forbindelse med forskning, politikformulering og regulering inden for en pålidelig forvaltningsramme og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne

• understøtte digitale sundhedstjenester

• afklare spørgsmål om sikkerhed og erstatningsansvar i forbindelse med brug af kunstig intelligens på sundhedsområdet.