Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL)

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 561/2014 av 6. mai 2014 om opprettelse av Fellesforetaket ECSEL

Council Regulation (EU) No 561/2014 of 6 May 2014 establishing the ECSEL Joint Undertaking

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.7.2013, dansk utgave)

EU og industrien går sammen om at investere 22 mia. EUR i forskning og innovation
Europa-Kommissionen, EU's medlemsstater og den europæiske industri vil over de næste 7 år investere mere end 22 mia. EUR i innovation i sektorer, der skaber job af høj kvalitet. De fleste af investeringerne vil gå til 5 offentlig-private partnerskaber inden for innovative lægemidler, luftfartsteknik, bio-baseret industri, brændselsceller og brint samt elektronik. Disse forskningspartnerskaber vil forbedre den europæiske industris konkurrenceevne i de sektorer, der allerede leverer mere end 4 mio. job. De vil også finde løsninger på store samfundsmæssige udfordringer, der ikke løses hurtigt nok af markedet selv, såsom nedbringelse af kulstofemissionerne og fremstilling af den næste generation af antibiotika (MEMO/13/669). Pakken indeholder også forslag om at forlænge et initiativ, der samler forsknings- og innovationsinvesteringer i lufttrafikstyring (ATM) til støtte for det fælles europæiske luftrum (IP/13/664).

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, udtaler: "EU skal forblive førende inden for strategisk globale teknologisektorer, der skaber job af høj kvalitet. Denne innovationsinvesteringspakke kombinerer offentlig og privat finansiering med netop dette formål. Det er et perfekt eksempel på, hvorfor EU-budgettet er et vækstbudget."

I alt vil den foreslåede investering på 8 mia. EUR over EU's forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020, sikre ca. 10 mia. EUR fra industrien og næsten 4 mia. EUR fra EU's medlemsstater.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Disse initiativer styrker ikke blot vores økonomi, de er også en investering i en bedre livskvalitet. Dette samarbejde vil gøre os i stand til at håndtere spørgsmål, som en enkelt virksomhed eller et enkelt land ikke kan klare alene."

De 5 offentlig-private partnerskaber, der kaldes "fælles teknologiinitiativer" (FTI), er:

• Innovative lægemidler 2 (IMI2): udvikling af den næste generation af vacciner, lægemidler og behandlinger, såsom antibiotika (Link til faktaark)

• Brændselsceller og brint (BCB2): udbredelse af anvendelsen af rene og effektive teknologier i transportsektoren, energisektoren og industrien (Link til faktaark)

• Clean Sky 2 (CS2): udvikling af renere og mindre larmende luftfartøjer, der udleder væsentlig mindre CO2 (Link til faktaark)

• Biobaserede industrier (BBI): anvendelse af vedvarende naturressourcer og innovative teknologier ved produktion af grønnere hverdagsprodukter (Link til faktaark)

• Elektroniske komponenter og systemer: forbedring af den europæiske elektroniksektorens muligheder og evner (Link til faktaark og MEMO/13/673)

Baggrund
De fælles teknologiinitiativer (FTI) er tilgængelige for en bred gruppe af industrier på tværs af Europa, herunder SMV'er, og alle typer forskningsorganisationer kan søge midlerne. Kommissionen har udviklet de nye initiativer i tæt samarbejde med industrien, der for deres del har bidraget med betydelige finansielle ressourcer. Derudover er der indført store ændringer for at imødekomme kritikken af, at de nuværende initiativer er alt for komplekse og svære at deltage i.

Initiativet om innovative lægemidler, Clean Sky-initiativet og brændselsceller og brint-initiativet findes allerede, mens elektronikinitiativet kombinerer to allerede eksisterende initiativer. Initiativet vedrørende biobaserede industrier er nyt. Det er nu nødvendigt med nye lovforslag, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, for at kunne oprette initiativerne under EU's næste forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020.

Pakken omfatter også 4 offentlig-offentlige partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater: nye behandlingsformer mod fattigdomsrelaterede sygdomme, teknologier til måling af industriel konkurrenceevne, støtte til højteknologiske SMV’er, og løsninger for ældre og handicappede, der giver dem mulighed for at bo sikkert i deres hjem.

Kommissionens meddelelse, der ledsager lovforslagene, beskriver desuden, hvordan Kommissionen har tænkt sig at styrke industriens engagement i Horisont 2020 gennem flere offentlig-private partnerskaber, f.eks. inden for områderne grønne biler, energieffektive bygninger, fremtidens fabrikker, bæredygtige fremstillingsindustrier samt robotteknik og fotonik.

Link
Meddelelse
Horisont 2020

[Red. anm.: Se lenken til pressemeldingen over for yttterligere informasjon.]

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2014
Anvendelsesdato i EU
27.06.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet