Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for smågris

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 av 4. mai 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EC) No 497/2007 of 4 May 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) as a feed additive

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert av Trichoderma longibrachiatum ( CNCM MA 6-10W) (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôr for avvent smågris opp til 35 kg kroppsvekt.

Tilsetningsstoffet er satt i kategorien ”Zootekniske tilsetningsstoffer”, i den funksjonelle gruppen ”Fordøyelsesfremmende stoffer”, og har identifikasjons nummer 4a1613. Minimumsinnhold er på 840 IFP, og anbefalt dose per kg fulfôr er 1680 IFP. Innehaveren av godkjennelsen er Société Industrielle Lesaffre.

Anvendelsen av tilsetningsstoffet ble godkjent uten tidsbegrensning for slaktekyllinger ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004, og for slaktekalkun uten tidsbegrensningen ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2003, og for verpehøns ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005.EFSA har konkludert at vilkårene for utvidet bruk til avvent smågris er oppfylt.

Godkjenning gjelder fram til 2017.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten innebærer kun små endringer og har ikke vært på høring hos fôrvareindustrien.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.2007
Anvendelsesdato i EU
26.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 187-189
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0497
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro