Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020 om godkjenning av etylester av beta-apo-8'-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1400 of 5 October 2020concerning the authorisation of ethyl ester of β-apo-8’-carotenoic acid as a feed additive for chickens for fattening, laying hens and minor poultry species for laying and for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder β-apo-8’-karotenoinsyre som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og som nå er regodkjent etter nytt regelverk. β-apo-8’-karotensyre er foreslått godkjent som fargestoff for slaktekylling, verpehøns og mindre fjørfearter for egglegging og slakt. Tilsetningsstoffet skal farge kjøttet og eggeplommer. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under gitte forutsetninger for bruk (størsteinnhold på 15 mg/kg for slaktekylling, og 5 mg/kg for verpehøns). EFSA har vært bekymret for at småbarn som spiser mye egg og pasta vil få i seg for mye av dette tilsetningsstoffet, derfor er størsteinnhold for verpehøns redusert fra det søker ønsket. Det er også gitt MRL på 20 mg/kg i eggeplomme, 8 mg/kg i lever og 2,5 mg/kg i skinn/fett. Samlet innhold av karotenoider skal heller ikke overskride 80 mg/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1400
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro