Harmoniserte elveinformasjonstjenester for kanaltrafikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (VIT) på innlands vannveier i Fellesskapet

Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 3.8.2021 med tilbakemeldingsfrist 13.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens notat av 3.8.2021)

Directive 2005/44/EC on harmonised river information services (RIS) sets an interoperability framework for digital information services to support traffic and transport management in the EU inland waterway transport (IWT) sector. The Directive defines the general obligation of Member States to ensure the development and implementation of these services in an efficient, expandable and interoperable way. It currently applies to 13 Member States that are part of the European interconnected network of waterways.

Since 2005, the Directive has been one of the main drivers of digitalisation in the IWT sector through the introduction of information and communication technologies. In 2021, an evaluation of the Directive found that a full harmonisation and interoperability of RIS has not been achieved yet. The found issues are presented in the next section. To address these shortcomings, a revision of Directive 2005/44/EC is considered.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2005
Gjennomføringsfrist i EU
20.10.2007
Anvendelsesdato i EU
20.10.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.01.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.01.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.10.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0044
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro