Hestepassforordningen (forslag 2021)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 med hensyn til identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) og etablering av maler for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council with regard to the identification and registration of equine animals and establishing model identification documents for those animals

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.3.2021

Foto: Pixabay

Med bakgrunn i EUs nye regelverk for dyrehelse, dyreavl og veterinærlegemidler har Europakommisjonen lagt fram utkast til ny hestepassforordning med høringsfrist 4. mars 2021. Forordningen ble sist revidert i 2015 etter «hestekjøtts­kandalen» der det ble funnet hestekjøtt i produkter merket med storfekjøtt.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 4.2.2021)

Hestepas: regler for identifikation og registrering af heste

Om dette initiativ

Dette forslag beskriver det standardidentifikationsdokument ("hestepas"), der skal anvendes til transport af heste og lignende dyr (æsler osv.) i EU. Passet

• er et ID-bevis for dyret

• angiver, om det skal anvendes til fremstilling af fødevarer

• fungerer som avlsattest

• indeholder den information, der kræves for at deltage i konkurrencer eller væddeløb.

Forslaget erstatter gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 04 februar 2021 - 04 marts 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)996533

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
04.02.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet