Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848, av listen over tredjestater og listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er blitt godkjent under artikkel 33 nr. 2 og 3 til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 for å kunne importere økologiske produkter til Unionen

(In preparation) Commission Implementing Regulation establishing, pursuant to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council, the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for the purpose of importing organic products into the Union

Siste nytt

Revidert utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 21.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 21.10.2021)

Økologisk landbrug: gennemførelsesbestemmelser om handel med produkter

Efter vedtagelsen af EU's nye økologiforordning 2018/848, som gælder fra 2021, er det nødvendigt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser for handel med økologiske produkter.

TEKST

Feedbackperiode: 21 oktober 2021 - 18 november 2021

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)6482497

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet