Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til standarder for ladestasjoner for elektriske busser

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council with regards standards for recharging points for electric buses

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 23.3.2021)

Standarder for ladestandere til e-busser

Dette initiativ supplerer de tekniske specifikationer for ladestandere til elektriske køretøjer, idét det betyder, at der tilføjes EU-standarder for ladestandere til elektriske køretøjer.

Disse standarder er allerede blevet udviklet og vedtaget af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og Cenelec.

Denne tilføjelse til EU-lovgivningen sker som følge af en anmodning i henhold til artikel 4, stk. 14, punkt 1.6, i tillæg II til direktiv 2014/94/EU.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 23 marts 2021 - 20 april 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)2054616

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
23.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet