Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'adskilte kontoer'

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 24. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for presisering av bekrepet 'adskilte kontoer' for å sikre beskyttelsen av kundenes penger i tilfelle av konkurs av et verdipapirforetak

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 24 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the notion of segregated accounts to ensure client money’s protection in the event of an investment firm’s failure

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Adskilte konti er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 49, i forordning (EU) 2019/2033 i forbindelse med tabel 1 i nævnte forordnings artikel 15, stk. 2. For at gøre det muligt for investeringsselskaber at anvende lavere koefficienter til beregning af kapitalgrundlagskravet "kunders penge, der opbevares", hvor kunders penge opbevares på adskilte konti, bør begrebet "adskilte konti" præciseres som omfattende de betingelser, der sikrer beskyttelse af kundernes penge i tilfælde af et investeringsselskabs konkurs. Da disse betingelser er fastsat i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593, er det hensigtsmæssigt at henvise til de samme betingelser med henblik på at præcisere begrebet "adskilte konti" i henhold til denne forordning. I denne forordning bør der derfor fastsættes et sæt krav svarende til dem, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i delegeret direktiv (EU) 2017/593.

(2) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(3) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet