Mattrygghet: kontroller før og etter slakting av kveg og hester

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2019/624 med hensyn til sertifikat ved slakting på bedriften

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certification in case of slaughter at the holding of provenance

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 6.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 9.10.2020)

Fødevaresikkerhed – kontroller før og efter slagtning af kvæg og heste (ajourførte regler)

For at garantere fødevaresikkerheden og beskytte dyrs sundhed i henhold til EU-reglerne sørger dette initiativ for:

- at der indføres betingelser for inspektioner før slagtning på bedriften for alt kvæg og heste (og alle dyr af hestefamilien) samt
- at der sker en revision af de betingelser for, hvornår en embedsdyrlæge kan udføre eller føre tilsyn efter slagtninger, da der er opstået praktiske problemer som følge af strengere regler i forordning 2019/624.

Udkast til retsakt
Feedbackperiode: 09 Oktober 2020 - 06 November 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2020)5381276

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
09.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet