Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF av 30. mai 2007 om endring av direktiv 96/8/EF som omhandler merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon

Commission Directive 2007/29/EC of 30 May 2007 amending Directive 96/8/EC as regards labelling, advertising or presenting foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av bestemmelsene om bruk av påstander i merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Denne endringen kommer som følge av en teknisk opprydning i regelverket i forkant av at det innføres en ny ernærings- og helsepåstandsforordning.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 1. oktober 1998 nr. 949 om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Bestemmelsene for merking og markedsføring m.v. av slike produkter er gitt i § 5, der siste ledd lyder: "Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av produktene å gi opplysninger om hvor rask eller hvor stor vektreduksjon som kan forventes eller at produktene gir redusert sultfølelse eller økt metthetsfølelse." Siste del av dette ledd må tas ut av forskriften, og § 5 vil da lyde: "Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av produktene å gi opplysninger om hvor rask eller hvor stor vektreduksjon som kan forventes." Denne endringen vil ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.05.2007
Gjennomføringsfrist i EU
30.11.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 228-229
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2007
Anvendes fra i Norge
11.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro