Økodesignkrav til isolasjonsmateriale

Tittel

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har startet et pilotstudium av termisk isolasjonsmateriale. Formålet med studiet er å avdekke om produktgruppen er egnet til å gjennomgå etkravforberedende studium.

Det er foreløpig ikke offentliggjort dokumenter i arbeidet og det er heller ikke etablert noen hjemmeside.

Status
Det skal avholdes et stakeholder møte den 1. oktober 2013.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet