Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon, bruk og emballering av frøplanter

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til særskilte krav til produksjon, bruk og emballering av frøplanter (økologisk, karens, ikke-økologisk)

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production, use and packaging of non-organic, in-conversion and organic seedlings

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 18.8.2021 med tilbakemeldingsfrist 15.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 18.8.2021)

Økologiske fødevarer: produktion og anvendelse af ikke-økologiske kimplanter, omlægningsplanter og økologiske kimplanter

Dette forslag har til formål at sikre økologiske produkters integritet ved at forbyde undtagelser for anvendelse af ikke-økologiske kimplanter i økologiske afgrøder med kun én vækstsæson.

På grund af manglen på økologiske kimplanter indfører forslaget dog en midlertidig undtagelse for økologisk produktion, som tillader kimplanter fra ikke-økologiske ubehandlede frø, der dyrkes under økologiske forhold.

Forslaget præciserer også, hvornår kimplanter kan mærkes som "omlægningsplanter".

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 18 august 2021 - 15 september 2021

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)5160141

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet